ฟรี ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ค้นหาชื่อมงคลอื่น ๆ พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง MONGKOLNAME.COM
ค้นพบ 32 ชื่อมหามงคล
ในหมวดหมู่อักษร 'ญ'

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
ญดา YADA ยะ-ดา ผู้มีความรู้
ญภา YA-PHA ยะ-พา รัศมีดาวพระศุกร์
ญาณกร YANAKORN ยา-นา-กอน ผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความรู้
ญาณตา YANATA ยา-นะ-ตา ตาทิพย์
ญาณทัศน์ YANATHAT ยา-นะ-ทัด ผู้เห็นด้วยความหยั่งรู้
ญาณทิพย์ YANATHIP ยา-นะ-ทิบ ผู้มีความรู้เป็นเลิศ
ญาณพงศ์ YANAPHONG ยา-นะ-พง เป็นเชื้อสายของผู้มีปัญญา
ญาณพล YANAPHON ยา-นะ-พน มีพลังกำหนดรู้
ญาณภัค YANAPHAK ยา-นะ-พัก มีความรู้และมีเกียรติ
ญาณภัทร YANAPHAT ยา-นะ-พัด ผู้งามพร้อมด้วยความรู้
ญาณวดี YANWADEE ยาน-วะ-ดี ผู้มีความรู้
ญาณวร YANAWON ยา-นะ-วอน ผู้มีความรู้ยอดเยี่ยม
ญาณวรรธน์ YANAWAT ยา-นะ-วัด ผู้เจริญด้วยความรู้
ญาณวีร์ YANAWEE ยา-นะ-วี กล้าหาญและหยั่งรู้
ญาณวุฒิ YANAWUT ยา-นะ-วุด ผู้เจริญด้วยความรู้
ญาณสิริ YANASIRI ยา-นะ-สิ-ริ ผู้มีความรู้เป็นมงคลแก่ตน
ญาณสุภา YANSUPHA ยาน-สุ-พา ผู้ให้ปัญญาความรู้
ญาณอร YANA-ORN ยา-นะ-ออน หญิงงามผู้มีความรู้
ญาณัจฉรา YANATCHARA ยา-นัด-ฉะ-รา มีความรู้ดุจนางฟ้า
ญาณัท YANAT ยา-นัด ผู้ให้ความรู้
ญาณาธร TANATHORN ยา-นา-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาณิน YANIN ยา-นิน ผู้มีความรู้
ญาณินทร YANINTHON ยา-นิน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาณิศา YANISA ยา-นิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาณี YANEE ยา-นี ผู้มีความรู้
ญาณเดช YANDET ยาน-เดด มีอำนาจในด้านความรู้
ญาตา YATA ยา-ตา ผู้มีความรอบรู้
ญาติกา YATIKA ยา-ติ-กา ญาติ
ญาธิดา YATHIDA ยา-ทิ-ดา ลูกสาวผู้มีความรู้
ญาธิป YATHIP ยา-ทิบ ผู้เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญานิอร YANI-ORN ยา-นิ-ออน หญิงงามผู้มีความรู้
ญาปกา YAPAKA ยา-ปะ-กา ผู้ให้ปัญญาความรู้

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ