ฟรี ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ค้นหาชื่อมงคลอื่น ๆ พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง MONGKOLNAME.COM
ค้นพบ 20 ชื่อมหามงคล
ในหมวดหมู่อักษร 'ต'

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
ตนุธิป TANUTHIB ตะ-นุ-ทิบ เป็นใหญ่ด้วยตนเอง
ตนุพัชร์ TANUPHAT ตะ-นุ-พัด แข็งแกร่งด้วยตนเอง
ตนุภร TANUPHORN ตะ-นุ-พอน ผู้พึ่งตนเอง , ผู้เชื่อมั่นตนเอง
ตนุภัทร TANUPHAT ตะ-นุ-พัด ดีงามด้วยตนเอง
ตนุภัทร TANUPHAT ตะ-นุ-พัด เจริญด้วยตนเอง
ตนุวัฒน์ TANUWAT ตะ-นุ-วัด รุ่งเรืองด้วยตนเอง
ตนุเมธ TANUMET ตะ-นุ-เมด รู้ด้วยตนเอง
ตรัยรัตน์ TRAIRAT ไตร-รัด แก้วสามประการ หมายถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ตรัสวัต TRATSAWAT ตรัด-สะ-วัด มีความชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติ
ตรินัยน์ TARINAI ตะ-ริ-ไน มีสามตา
ตรีทศ TREETHOD ตรี-ทด เทวดา 33 องค์ ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ไม่แยกว่าใครเป็นใคร หมายถึง พระอินทร์ และบริวารของพระอินทร์อีก 32 องค์
ตรีวิทย์ TREEWIT ตรี-วิด มีความรู้ 3 ประการ
ตรีสุคนธ์ TRISUKHON ตรี-สุ-คน กลิ่นหอม 3 ประการ ได้แก่ ใบกระวาน , อบเชยเทศ , รากพิมเสน
ตรีโลจน์ TRILOT ตรี-โลด พระศิวะ
ตฤณ TRIN ตริน ดอกหญ้า
ตฤณจร TRINNACHON ตริน-นะ-จอน พลอยมีค่าชนิดหนึ่ง
ตะวัน TAWAN ตะ-วัน ดวงอาทิตย์
ตันติกร TANTIKON ตัน-ติ-กอน ผู้สร้างแบบแผน
ตุลยา TUNLAYA ตุน-ละ-ยา สมดุล , เที่ยงตรง
ตโมนุท TAMONUCH ตะ-โม-นุด ผู้ขจัดความมืด หมายถึง พระอาทิตย์หรือพระจันทร์

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ