ฟรี ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ค้นหาชื่อมงคลอื่น ๆ พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง MONGKOLNAME.COM
ค้นพบ 376 ชื่อมหามงคล
ในหมวดหมู่อักษร 'ป'

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
ปกป้อง POKPONG ปก-ป้อง คุ้มกัน , ป้องกัน
ปกรณ์กิตติ์ PAKONKIT ปะ-กอน-กิด ผู้มีพร้อมทั้งชื่อเสียงและเกียรติยศ
ปกรณ์พศ POKORNPOD ปะ-กอน-พด คัมภีร์ที่สร้างอำนาจ
ปกรณ์ยศ PAKONYOT ปะ-กอน-ยด คัมภีร์ที่เป็นเกียรติ/อำนาจ
ปกรณ์เกียรติ PAKONKIAT ปะ-กอน-เกียด ผู้มีเกียรติทั้งชื่อเสียงและเกียรติ
ปกิตตา PAKITTA ปะ-กิด-ตา ผู้ได้รับยกย่องชมเชย
ปกเกล้า POKKLAO ปก-เกล้า คุ้มครอง
ปญาดา PAYADA ปะ-ยา-ดา ยอดนักปราชญ์
ปฏิญญา PATINYA ปะ-ทิน-ยา การให้คำมั่นสัญญา
ปฏิญญา PATINYA ปะ-ติน-ยา การให้คำมั่นสัญญา
ปฏิพัทธิ์ PATIPHAT ปะ-ติ-พัด ผู้มีความผูกพัน
ปฏิพันธ์ PATIPHAN ปะ-ติ-พัน ผู้มีความผูกพัน
ปฏิภาณ PATIPHARN ปะ-ติ-พาน มีเชาว์ไว้ในการพูดโต้ตอบ
ปฐมเดช PATHOMDET ปะ-ถท-เดด ผู้เกิดมามีอำนาจ
ปฐวี PATHAWI ปัด-ถะ-วี แผ่นดิน
ปณชัย PANACHAI ปะ-นะ-ไช มีชัยชนะในการค้าขาย
ปณตพร PANOTPHORN ปะ-นด-พอน การน้อมไหว้ถือเป็นสิ่งประเสริฐ
ปณิตตรา PANITTRA ปะ-นิด-ตรา มีความประณีตกว่า
ปณิตา PANITA ปะ-นิ-ตา ประณีต , เรียบร้อย
ปณิธิ PANITHI ปะ-นิ-ทิ ความตั้งใจอันแน่วแน่
ปทัตตา PATHATTA ปะ-ทัด-ตา ผู้มีความรุ่งเรือง
ปทิดา PATHIDA ปะ-ทิ-ดา ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ปทิต PATHIT ปะ-ทิด ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ปทิตตา PATHITTA ปะ-ทิด-ตา ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ปทุมพร PATHUMPHORN ปะ-ทุม-พอน พรอันประเสริฐ
ปทุมรักษ์ PATHUMRAK ปะ-ทุม-รัก ผู้มีความดีงามคุ้มครอง
ปธานิน PATHANIN ปะ-ทา-นิน ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
ปพน PAPHON ปะ-พน ผู้บริสุทธิ์
ปพนกร PAPONKORN ปะ-พน-กอน เจริญด้วยความบริสุทธิ์
ปพนพัชร์ PAPHONPHAT ปะ-พน-พัด เพชรที่บริสุทธิ์
ปพนภาส PAPONPHARD ปะ-พน-พาด รุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์
ปพนรัตน์ PAPHONRAT ปะ-พน-รัด แก้วรัตนะอันบริสุทธิ์
ปพนศักดิ์ PAPHONSAK ปะ-พน-สัก อำนาจอันบริสุทธิ์
ปพนศักดิ์ PAPONSAK ปะ-พน-สัก มีอำนาจที่บริสุทธิ์
ปพนเดช PAPHONDET ปะ-พน-เดด มีอำนาจที่บริสุทธิ์
ปพิชญา PAPHITCHAYA ปะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้ง
ปภังกร PAPHANGKON ปะ-พัง-กอน ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
ปภัช PAPHAT ปะ-พัด ผู้เกิดมามีความรู้เป็นเครื่องนำทาง
ปภัสรา PAPHATSARA ปะ-พัด-สะ-รา บริสุทธิ์ผุดผ่อง
ปภากร PAPHAKON ปะ-พา-กอน ผู้สร้างความรุ่งเรือง
ปภากิจ PAPHAKIT ปะ-พา-กิด มีการงามที่รุ่งเรือง
ปภาขวัญ PAPHAKWAN ปะ-พา-ขวัน เป็นกำลังใจให้รุ่งเรือง
ปภาณ PAPHARN ปะ-พาน ผู้เป็นนักพูด
ปภาณ PAPHARN ปะ-พาน เป็นนักพูดที่รุ่งเรือง
ปภาดา PAPHADA ปะ-พา-ดา รุ่งเรืองแล้ว
ปภาพิชญ์ PAPHAPHIT ปะ-พา-พิด นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ปภาพิน PAPHAPHIN ปะ-พา-พิน ผู้มีอำนาจ
ปภาวรา PAPHAWARA ปะ-พา-วะ-รา รุ่งเรืองยอดเยี่ยม
ปภาวรินท์ PAPHAWARIN ปะ-พา-วะ-ริน เจ้าแห่งความดีที่รุ่งเรือง
ปภาวิท PAPHAWIT ปะ-พา-วิด รุ่งเรืองด้วยความรู้
ปภาวิน PAPHAWIN ปะ-พา-วิน ผู้มีเดช , ผู้มีอำนาจ
ปภาวิน PAPAWIN ปะ-พา-วิน ผู้มีเดช มีอำนาจ
ปภาอร PAPHA-ON ปะ-พา-ออน หญิงผู้มีสง่าราศรี
ปภิณวิช PAPHINWIT ปะ-พิน-วิด ผู้มีความรู้แตกฉาน
ปภิณวิทย์ PAPHINWIT ปะ-พิน-วิด ผู้มีความรู้แตกฉาน
ปภินดา PAPHINDA ปะ-พิน-ดา หญิงงาม
ปภินทิพย์ PAPHINTHIP ปะ-พิน-ทิบ ผู้มีความรู้แตกฉาน
ปมณฑ์ PAMON ปะ-มน เครื่องประดับ
ปยุต PAYUT ปะ-ยุด ผู้ขยันขันแข็ง
ปรมกฤติ PARAMAKRIT ปะ-ระ-มะ-กริด ผู้มีการกระทำที่ดีเยี่ยม
ปรมกูล PARAMAKUN ปะ-ระ-มะ-กุน วงศ์ตระกูลที่ดีเยี่ยม
ปรมธันย์ PORAMATHAN ปะ-ระ-มะ-ทัน ผู้มีโชคที่ดีเยี่ยม
ปรมปุณณ PARAMAPUN ปะ-ระ-มะ-ปุน ผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยความดี
ปรมพันธุ์ PARAMAPHAN ปะ-ระ-มะ-พัน เผ่าพันธุ์ที่ดีเยี่ยม
ปรมภพ PARAMAPHOB ปะ-ระ-มะ-พบ มีชาติกำเนิดที่ดีเยี่ยม
ปรมภัค PARAMAPHAK ปะ-ระ-มะ-พัก มีเกียรติที่ดีเยี่ยม
ปรมศรณ์ PARAMASON ปะ-ระ-มะ-สอน ผู้เป็นที่พึ่งที่ดีเยี่ยม
ปรมศักย์ PARAMASAK ปะ-ระ-มะ-สัก มีความสามารถยอดเยี่ยม
ปรมสิทธิ์ PARAMASIT ปะ-ระ-มะ-สิด มีความสำเร็จดีเยี่ยม
ปรมาพร PORAMAPHON ปอ-ระ-มา-พอน พรอันยิ่งใหญ่
ปรมาภรณ์ PARAMAPHORN ปะ-รา-มา-พอน อาภรณ์ชั้นเลิศ
ปรมเวท PARAMAWET ปะ-ระ-มะ-เวด ผู้มีความรู้ยอดเยี่ยม
ปรมโชติ PARAMACHOT ปะ-ระ-มะ-โชด รุ่งโรจน์ดีเยี่ยม
ปรรณพัชร PANNAPHAT ปัน-นะ-พัด หนังสือเปรียบดังเพชร
ปรรณวัชร PANNAWAT ปัน-นะ-วัด หนังสือเปรียบดังเพชร
ปรรนิกร์ PANNIK ปัน-นิก ผู้มีหมู่พวก
ปรวีร์ PORRAWEE ปอ-ระ-วี ผู้มีความกล้าหาญเหนือผู้อื่น
ประกอบพงศ์ PRAKOPPHONG ประ-กอบ-พง ผู้เป็นที่รักของวงศ์วาน
ประคุณ PRAKUN ประ-คุน ผู้คล่องแคล่ว , ชำนาญ
ประทีป PRATHIP ประ-ทีบ เปลวไฟส่องสว่าง
ประธาน PRATHAN ประ-ทาน ผู้เป็นใหญ่ในกลุ่มชน
ประพนธ์ PRAPON ประ-พน คำประพันธ์
ประพัทธ์ PRAPHAT ประ-พัด ผูกพัน
ประพาฬ PRAPHAN ประ-พาน แก้วชนิดหนี่งสีแดงอ่อนเกิดจากหินปะการัง
ประพุทธ์ PRAPHUT ประ-พุด ความมีสติ , ความตื่น
ประภวัต PRAPHAWAT ประ-พะ-วัด มีอำนาจ
ประภวิษณุ์ PRAPHAWIT ประ-พะ-วิด ผู้มีอำนาจ
ประภาดา PRAPHADA ประ-พา-ดา ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
ประภาทิพย์ PRAPHATHIP ประ-พา-ทิบ ผู้มีความรุ่งเรืองดีเลิศ
ประภาพร PRAPHAPHORN ประ-พา-พอน รุ่งเรืองดีงาม
ประภาพักตร์ PRAPHAPHAK ประ-พา-พัก ผู้มีใบหน้างามสดใส
ประภาภัทร PRAPHAPHAT ประ-พา-พัด ผู้เจริญด้วยความรุ่งเรือง
ประภารดี PRAPHARADI ประ-พา-ระ-ดี ผู้รุ่งเรืองด้วยความสุข
ประภาลักษณ์ PRAPHALAK ประ-พา-ลัก ผู้มีลักษณะงามผ่อง
ประภาวรินทร์ PRAPHAWARIN ประ-พา-วะ-ริน รุ่งเรืองเป็นใหญ่
ประภาส PRAPHART ประ-พาด แสงสว่าง
ประภาส PRAPHAT ประ-พาด แสงสว่าง
ประยุทธ PRAYUT ประ-ยุด การสู้รบ
ประยูร PRAYOON ประ-ยูน เชื้อสาย , ผู้มีตระกูล
ประวีร์ PRAWEE ประ-วี ผู้กล้าหาญยิ่ง
ประวีร์ PRAWEE ประ-วี นักรบผู้กล้า
ประสาธน์ PRASARD ประ-สาด ทำให้สำเร็จ
ประเทืองปัญญ์ PRATHUENGPAN ประ-เทือง-ปัน มีปัญญารุ่งเรือง
ประเสริฐ PRASOET ประ-เสิด ดีที่สุด
ประไณย PRANAI ประ-ไน ผู้ว่านอนสอนง่าย
ปรัชญา PRADCHAYA ปรัด-ชะ-ยา หลักแห่งความรู้และความจริง
ปรัชญาธรรศ PRATCHAYATHAT ปรัด-ชะ-ยา-ทัด ผู้รู้ผู้กล้าหาญ
ปรัตถกร PARATTHAKON ปะ-รัด-ถะ-กอน ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
ปราชญา PRATYA ปราด-ยา ผู้มีปัญญา
ปราชญาธิป PRADYATHIB ปราด-ยา-ทิบ มีปัญญาและยิ่งใหญ่
ปราชญาปรีดิ์ PRADYAPREE ปราด-ยา-ปรี ผู้ปลาบปลื้มด้วยปัญญา
ปราชญาปีย์ PRATYAPI ปราด-ยา-ปี ผู้เป็นที่รักของผู้อื่น
ปราชญาพันธุ์ PRATYAPHAN ปราด-ยา-พัน ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของผู้รู้
ปราชญาภัค PRADYAPHAK ปราด-ยา-พัก ผู้มีปัญญามีเกียรติ
ปราชญาวีร์ PRATYAWI ปราด-ยา-วี ผู้มีปัญญากล้าหาญ
ปราชญ์ PRART ปราด ผู้มีปัญญารอบรู้
ปราญชล PRANCHON ปราน-ชน ผู้ซื่อตรง
ปราณปริยา PRANPRIYA ปราน-ปริ-ยา ผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต
ปราณปรีย์ PRANPREE ปราน-ปรี ผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต
ปราณิสา PRANISA ปรา-นิ-สา เจ้าแห่งชีวิต
ปรานต์ PARN ปาน ที่สุด
ปราบต์ PRARP ปราบ ถึงแล้ว , ได้แล้ว
ปริญญดนย์ PRINYADON ปริน-ยะ-ดน ลูกชายผู้มีความรู้
ปริญญา PRINYA ปริน-ยา ผู้รอบรู้
ปริญญากร PRINYAKORN ปริน-ยา-กร ผู้เจริญด้วยความรอบรู้
ปริญญากฤต PRINYAKRID ปริน-ยา-กริด ผู้มีความรอบรู้
ปริญญาพัชย์ PRINYAPHAT ปริน-ยา-พัด ผู้รอบรู้มีชัยชนะ
ปริญญาพัชร์ PRINYAPHAT ปริน-ยา-พัด ผู้มีความรอบรู้ดั่งเพชร
ปริญญาพัทธ์ PRINYAPHAT ปริน-ยา-พัด ผูกพันด้วยความรู้
ปริญญาพันธุ์ PRINYAPHAN ปริน-ยา-พัน เผ่าพันธุ์ผู้มีความรู้
ปริญญาวรรธน์ PRINYAWAT ปริน-ยา-วัด ผู้มีความรู้ความเจริญ
ปริญญาวัชร์ PRINYAWAT ปริน-ยา-วัด ผู้มีความรอบรู้และแข็งแกร่ง
ปริญญาวัฒน์ PRINYAWAT ปริน-ยา-วัด ผู้มีความรู้ความเจริญ
ปริญญาวีร์ PRINYAWI ปริน-ยา-วี ผู้รอบรู้มีความกล้าหาญ
ปริญญาศักดิ์ PRINYASAK ปริน-ยา-สัก ผู้รอบรู้มีอำนาจ
ปริญญาเดช PRINYADET ปริน-ยา-เดด ผู้รอบรู้มีอำนาจ
ปริณญา PARINYA ปะ-ริน-ยา ผู้รอบรู้
ปริทร PARITHORN ปะ-ริ-ทอน ผู้เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น
ปรินทร PARINTHON ปะ-ริน-ทอน ผู้เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น
ปรินทร์ญาดา PARINYADA ปะ-ริน-ยา-ดา หญิงผู้มีความรู้และเป็นใหญ่
ปริยวิศว์ PRIYAWIT ปริ-ยะ-วิด ผู้เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ปริยากร PRIYAKORN ปริ-ยา-กอน บ่อเกิดของสิ่งอันเป็นที่รัก
ปรีชญพงศ์ PRICHAYAPHONG ปรี-ชะ-ยา-พง วงศ์ตระกูลที่มีความรอบรู้
ปรีชญพันธุ์ PRICHAYAPHAN ปรี-ชะ-ยะ-พัน เผ่าพันธุ์ผู้มีความรอบรู้
ปรีชญวรรธน์ PRICHAYAWAT ปรี-ชะ-ยะ-วัด เจริญด้วยความสามารถ
ปรีชญวีร์ PRICHAYAWI ปรี-ชะ-ยะ-วี ผู้มีความสามารถกล้าหาญ
ปรีชญา PREECHAYA ปรี-ชะ-ยา ผู้มีปัญญาความสามารถ
ปรีชญาทิพย์ PREECHAYATHIB ปรี-ชะ-ยา-ทิบ มีความสามารถเป็นเลิศ
ปรีชญารัตน์ PRICHAYARAT ปรี-ชะ-ยา-รัด ผู้รอบรู้ประเสริฐสุด
ปรีชาพัทธ์ PRICHAPHAT ปรี-ชะ-พัด ผู้ผูกพันด้วยความสามารถ
ปรีชาวิชญ์ PREECHAWIT ปรี-ชา-วิด ผู้รอบรู้มีความสามารถ
ปรีณา PRINA ปรี-นา น่าพอใจ
ปรีณาพรรณ PREENAPHAN ปรี-นา-พัน ผู้มีผิวพรรณงามน่ารัก
ปรีณาพรรณ PREENAPHAN ปรี-นา-พัน มีผิวพรรณผุดผ่องน่าพอใจ
ปรีณาภา PREEENAPHA ปรี-นา-พา มีรัศมีผุดผ่องน่าพอใจ
ปรีดา PRIDA ปรี-ดา ยินดี , ปลื้มใจ
ปรีดิ์ชนิด PREECHANID ปรี-ชะ-นิด ผู้มีความยินดี
ปรีดิ์ชยุตม์ PRICHAYUT ปรี-ชะ-ยุด ยินดีที่สุด
ปรีดิ์ชลิต PRICHALIT ปรี-ชะ-ลิด ยินดีที่เจริญ
ปรีดิ์ชวาล PRICHAWAN ปรี-ชะ-วาน ยินดีที่รุ่งเรือง
ปรีดิ์ดนัย PREEDANAI ปรี-ดะ-ไน ลูกชายผู้มีแต่ความยินดี
ปรีดิ์ดนุช PRIDANUT ปรี-ดะ-นุด ลูกชายผู้เป็นที่ปลาบปลื้ม
ปรีดิ์ธน PRITHANA ปรี-ทะ-นะ ยินดีที่มีทรัพย์
ปรีดิ์ธนัช PRITHANAT ปรี-ทะ-นัด ยินดีที่มั่งคั่ง
ปรีดิ์ยมล PRIYAMON ปรี-ยะ-มน ผู้มีคู่ที่น่าปลาบปลื้ม
ปรีดิ์ลภัส PRILAPHAT ปรี-ละ-พัด ผู้ยินดีในทรัพย์
ปรีดิ์สกล PRISAKON ปรี-สะ-กน สุดปลาบปลื้ม
ปรีดิ์สิริ PRISIRI ปรี-สิ-หริ ผู้มีมงคลอันปลาบปลื้ม
ปรีดิ์สุธีร์ PRISUTHI ปรี-สุ-ที ผู้เป็นที่ปลาบปลื้มของปราชญ์
ปรีดิ์เปรม PRIPREM ปรี-เปรม ความยินดี , ความปลื้มใจ , ความรื่นเริง
ปรียนันท์ PREEYANAN ปรี-ยะ-นัน ปลื้มความน่ารัก
ปรียนันท์ PREYANAN ปรี-ยะ-นัน น่ายินดีและเป็นที่รัก
ปรียนิตย์ PREEYANID ปรี-ยะ-นิด ผู้เป็นที่รัก
ปรียนิตย์ PRIYANIT ปรี-นะ-นิด ผู้เป็นที่รักเสมอไป
ปรียปราณ PREEYAPRARN ปรี-ยะ-ปราน เป็นที่รักดั่งชีวิต
ปรียพิชญ์ PREEYAPHIT ปรี-ยะ-พิด ผู้รู้ผู้เป็นที่รัก
ปรียมน PREEYAMON ปรี-ยะ-มน เป็นที่รักแห่งใจ
ปรียากานต์ PRIYAKAN ปรี-ยา-กาน ผู้ที่เป็นที่รัก
ปรียาภัทร PREEYAPHAT ปรี-ยา-พัด หญิงที่ดีงามและเป็นที่รัก
ปรียาภัทร PRIYAPHAT ปรี-ยา-พัด หญิงงามผู้น่ารัก
ปรียาภัสสร์ PRIYAPHAT ปรี-ยา-พัด เจริญรุ่งเรืองด้วยความรัก
ปรีย์นันท์ PREENAN ปรี-นัน น่ายินดีและเป็นที่รัก
ปรีย์ปวีณ PREEPAWEEN ปรี-ปะ-วีน ผู้ฉลาดและเป็นที่รัก
ปรีวรา PREEWARA ปรี-วะ-รา ผู้มีความดีงามและเป็นที่รัก
ปรุฬห์ทิพย์ PAROONTHIB ปะ-รุน-ทิบ เจริญดีเลิศ
ปรุฬห์ธิป PAROONTHIB ปะ-รุน-ทิบ ผู้เจริญและเป็นใหญ่
ปรุฬห์รัตน์ PAROONRAT ปะ-รุน-รัด เจริญประเสริฐสุด
ปรุฬห์ฤทธิ์ PAROONRIT ปะ-รุน-ริด เจริญด้วยอำนาจ
ปรุฬห์วัชร PAROONWAT ปะ-รุน-วัด เจริญอย่างแข็งแกร่ง
ปรุฬห์วิชญ์ PAROONWID ปะ-รุน-วิด เจริญอย่างปราชญ์
ปรุฬห์วิทย์ PAROONWID ปะ-รุน-วิด เจริญด้วยความรู้
ปรุฬห์ศักย์ PAROONSAK ปะ-รุน-สัก เจริญด้วยความสามารถ
ปรุฬห์ศิลป์ PAROONSIN ปะ-รุน-สิน เจริญด้วยศิลปะ
ปรุฬห์ไชย PAROONCHAI ปะ-รุน-ไช ผู้เจริญและเป็นใหญ่
ปวรกฤษฎิ์ PAWORNKRID ปะ-วอน-กริด ฉลาดยอดเยี่ยม
ปวรกิตติ์ PAWORNKIT ปะ-วอน-กิด มีเกียรติอันประเสริฐ
ปวรชญา PAWORNCHAYA ปะ-วอน-ชะ-ยา มีความรู้ยอดเยี่ยม
ปวรทิพย์ PAWORNTHIB ปะ-วอน-ทิบ ประเสริฐดีเลิศ
ปวรพักตร์ PAWORNPHAK ปะ-วอน-พัก ผู้มีใบหน้างามเลิศ
ปวรพัฒน์ PAWORNPHAT ปะ-วอน-พัด เจริญยอดเยี่ยม
ปวรวรรณ PAWORNWAN ปะ-วอน-วัน มีผิวพรรณที่ประเสริฐ
ปวรวิช PAWORNWIT ปะ-วอน-วิด มีความรู้อันประเสริฐ
ปวรศักย์ PAWORNSAK ปะ-วอน-สัก มีความสามารถยอดเยี่ยม
ปวรสิทธิ์ PAWORNSIT ปะ-วอน-สิด มีความสำเร็จยอดเยี่ยม
ปวริศ PAWARIT ปะ-วะ-ริด ผู้ประเสริฐและยิ่งใหญ่
ปวริศร์ PAWARIT ปะ-วะ-ริด ผู้ประเสริฐและยิ่งใหญ่
ปวริศา PAWARISA ปะ-วะ-ริ-สา ผู้ประเสริฐและยิ่งใหญ่
ปวันรัตน์ PAWANRAT ปะ-วัน-รัด รัตนอันประเสริฐ
ปวันรัตน์ PAWANRAD ปะ-วัน-รัด รัตนะอันบริสุทธิ์
ปวิช PAWIT ปะ-วิด ผู้สร้าง
ปวิชญา PAWITCHA ปะ-วิด-ชา นักปราชญ์
ปวิตร PAWIT ปะ-วิด ผู้สะอาดบริสุทธิ์
ปวีญา PAWEEYA ปะ-วี-ยา มีปัญญาเฉลียวฉลาด
ปวีณวัจน์ PAWEENWAT ปะ-วีน-วัด พูดอย่างปราชญ์
ปวีณา PAWEENA ปะ-วี-นา หญิงผู้ฉลาด , ชำนาญ
ปวีณ์กัญญ์ PAWEEKAN ปะ-วี-กัน หญิงสาวที่ฉลาด
ปวีณ์ชญา PAWEECHAYA ปะ-วี-ชะ-ยา ผู้รู้ผู้ฉลาด
ปวีณ์พร PAWEEPHORN ปะ-วี-พอน ฉลาดและมีฝืมือดียิ่ง
ปวีณ์รัตน์ PAWEERAT ปะ-วี-รัด ฉลาดประเสริฐสุด
ปวีณ์วัฒน์ PAWEEWAT ปะ-วี-วัด ผู้ฉลาดและเจริญ
ปวีณ์วิชญ์ PAWEEWID ปะ-วี-วิด ผู้มีความฉลาดรอบรู้
ปวีรา PAWEERA ปะ-วี-รา ฉลาดและกล้าหาญ
ปวเรศ PAWARET ปะ-วะ-เรด ผู้ประเสริฐและยิ่งใหญ่
ปสันน์ PASAN ปะ-สัน เลื่อมใส , ผ่องใส
ปองพล PONGPHON ปอง-พน ผู้หวังในพละกำลัง
ปักษธร PAKSATHORN ปัก-สะ-ทอน พระจันทร์
ปัญจทรัพย์ PANJASUB ปัน-จะ-ซับ มีสมบัติด้วยกำลังทั้งห้า
ปัญจพัฒน์ PANJAPHAT ปัน-จะ-พัด เจริญด้วยกำลังทั้งห้า
ปัญจมา PANCHAMA ปัน-จะ-มา ผู้ฉลาด , ชำนาญ
ปัญจรัตน์ PANCHARAT ปัน-จะ-รัด รัตนะทั้งห้า
ปัญจรัตน์ PANJARAT ปัน-จะ-รัด ประเสริฐด้วยกำลังทั้งห้า
ปัญจรัศม์ PANJARAT ปัน-จะ-รัด รุ่งเรืองด้วยกำลังทั้งห้า
ปัญจวิชญ์ PANJAWIT ปัน-จะ-วิด ผู้รู้ด้วยกำลังทั้งห้า
ปัญจสุทธิ์ PANCHASUT ปัน-จะ-สุด บริสุทธิ์ 5 ประการ
ปัญญากร PANYAKORN ปัน-ยา-กอน รุ่งเรืองด้วยความรู้
ปัญญากัญญ์ PANYAKAN ปัน-ยา-กัน หญิงสาวผู้มีความรู้
ปัญญากันย์ PANYAKAN ปัน-ยา-กัน หญิงสาวผู้มีความรู้
ปัญญาทิพย์ PANYATHIB ปัน-ยา-ทิบ มีความรู้เป็นเลิศ
ปัญญาภร PANYAPHORN ปัน-ยา-พอน ผู้มีความรู้ความมั่นคง
ปัญญาภฤศ PANYAPRUED ปัน-ยา-พรึด ผู้มีความรู้กล้าหาญ
ปัญญาภาส PANYAPHARD ปัน-ยา-พาด รุ่งเรืองด้วยความรู้
ปัญญารัตน์ PANYARAT ปัน-ยา-รัด มีปัญหาที่ดี ที่น่ายกย่อง
ปัญญาวัฒน์ PANYAWAT ปัน-ยา-วัด เจริญด้วยความรู้
ปัณฑา PANDA ปัน-ดา ปัญญา
ปัณฑิกา PANTHIKA ปัน-ทิ-กา ผู้ฉลาด
ปัณฑิตา PANDITA ปัน-ดิ-ตา ผู้ฉลาด
ปัณฑ์ธร PANTHORN ปัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญา
ปัณณทัต PANNATHAT ปัน-นะ-ทัด ผู้ให้ความรู้
ปัณณธร PANNATHORN ปัน-นะ-ทอน ผู้มีความรู้ , ความฉลาด
ปัณณธร PANNATHORN ปัน-นะ-ทอน ผู้มีความรู้
ปัณณรัตน์ PANNARAT ปัน-นะ-รัด ผู้มีความรู้ประเสริฐสุด
ปัณณวงศ์ PUNNAWONG ปัน-นะ-วง สายสกุลของผู้มีความรู้
ปัณณวัชร์ PANNAWAT ปัน-นะ-วิด มีหนังสือเป็นดั่งเพชร
ปัณณวิชญ์ PANNAWIT ปัน-นะ-วิด ผู้รู้หนังสือดี
ปัณณวีร์ PANNAWI ปัน-นะ-วี ผู้มีความรู้และกล้าหาญ
ปัณณศรณ์ PANNASORN ปัน-นะ-สอน ผู้มีความรู้เป็นที่พึ่ง
ปัณณศักดิ์ PANNASAK ปัน-นะ-สัก ผู้มีความรู้/เกียรติ/อำนาจ
ปัณณศักย์ PANNASAK ปัน-นะ-สัก ผู้มีความรู้ความสามารถ
ปัณณสิทธิ์ PANNASIT ปัน-นะ-สิด ผู้มีความรู้ความสำเร็จ
ปัณณาพงษ์ PUNNAPONG ปัน-นา-พง สายสกุลของผู้มีความรู้
ปัณณฺิภัชร์ PUNNIPHAT ปัน-นิ-พัด ผู้มีปัญญาและความดีงามอันประเสริฐ
ปัณณ์ธิภัช PUNTIPHAT ปัน-ทิ-พัด ผู้มีปัญญาและความดีงามอันประเสริฐ
ปัณรส PANNAROT ปัน-นะ-รด สิบห้าค่ำ
ปัทมนันท์ PATTAMANAN ปัด-ทะ-มะ-นัน ยินดีในดอกบัวหมู่ภมร
ปัทมพร PATTHAMAPHORN ปัด-ทะ-มะ-พอน ประเสริฐดั่งดอกบัว
ปัทมพันธ์ PATTAMAPAN ปัด-ทะ-มะ-พัน ดอกบัวของพระอาทิตย์
ปัทมราช PATTHAMARAT ปัด-ทะ-มะ-ราด ทับทิม
ปัทมวรรณ PATTHAMAWAN ปัด-ทะ-มะ-วัน ผู้มีผิวงามดังดอกบัว
ปาณกมล PARNKAMON ปาน-กะ-มน ผู้เป็นดวงใจ
ปาณชัย PANACHAI ปา-นะ-ไช ผู้ชนะคนทั้งปวง
ปาณชีวา PARNCHEEWA ปาน-ชี-วา รักปานชีวิต
ปาณัสม์ PANAT ปา-นัด เสมอด้วยชีวิต
ปาณิภา PANIPHA ปา-นิ-พา มีชีวิตที่สว่างไสว
ปาณิศา PANISA ปา-นิ-สา เจ้าแห่งชีวิต
ปาณิสรา PANISARA ปา-นิ-สะ-รา เจ้าแห่งชีวิต
ปานชีวา PANCHEEWA ปาน-ชี-วา มีค่าดั่งชีวิต
ปานปรีชา PARNPREECHA ปาน-ปรี-ชา เปี่ยมด้วยความสามารถ
ปานปรีดิ์ PARNPREE ปาน-ปรี ผู้ปลาบปลื้ม
ปานรดา PARNRADA ปาน-ระ-ดา เปี่ยมด้วยความยินดี
ปานรดี PARNRADEE ปาน-ระ-ดี เปี่ยมด้วยความสุข
ปานเดชา PARNDACHA ปาน-เด-ชา เปี่ยมด้วยอำนาจ
ปารณีย์ PARANEE ปา-ระ-นี มีความสามารถทำให้สำเร็จ
ปารมี PARAMEE ปา-ระ-มี มีบารมี
ปารย์ PANN ปาน ผู้มีความสามารถ
ปารย์ปรีชา PARNPREECHA ปาน-ปรี-ชา ผู้สามารถทำให้สำเร็จ
ปารย์มิตร PA-RA-MIT ปา-รา-มิด ผู้ที่มีเพื่อนที่ดีและมีความสามารถ
ปารย์รดี PARNRADEE ปาน-ระ-ดี ผู้สามารถทำให้สำเร็จและยินดี
ปารย์รวี PARNRAWEE ปาน-ระ-วี ผู้สามารถทำให้สำเร็จและเจริญ
ปารย์วัชร PA-RA-WAT-CHA-RA ปา-ระ-วัด-ชะ-ระ ผู้มีความสามารถดุจสายฟ้า
ปารวัณ PARAWAN ปา-ระ-วัน เพิ่มขึ้น , ขยายขึ้น
ปารีณา PAREENA ปา-รี-นา ทำให้บรรลุผลสำเร็จ
ปาลนา PALANA ปา-ละ-นา การรักษาไว้
ปาลิกา PLLIKA ปา-ลิ-กา รักษาไว้
ปาลิดา PALIDA ปา-ลิ-ดา ผู้ได้รับการคุ้มครอง
ปาลีนา PALEENA ปา-ลี-นา ผู้รักษา , ผู้คุ้มครอง
ปาลีรัตน์ PALEERAT ปา-ลี-รัด ผู้รักษารัตนะ
ปิติญาณ์ PITHIYA ปิ-ติ-ยา ผูู้้เบิกบานเพราะรู้แจ้งแล้ว
ปิติณัฐ PITINAT ปิ-ติ-นัด ปลื้มปีติในความรู้
ปิติวัฒน์ PITIWAT ปิ-ติ-วัด ปลาบปลื้มในความเจริญ
ปิติเวท PITIWET ปิ-ติ-เวด ปลาบปลื้มในความรู้
ปิ่นมนัส PINMANAT ปิ่น-มะ-นัด จอมใจ , ดวงใจ
ปิยกัญญ์ PIYAKAN ปิ-ยะ-กัน หญิงผู้เป็นที่รัก
ปิยกันย์ PIYAKAN ปิ-ยะ-กัน หญิงผู้เป็นที่รัก
ปิยชาติ PIYACHARD ปิ-ยะ-ชาด เป็นที่รักของเผ่าพันธุ์
ปิยณัฐ PIYANAT ปิ-ยะ-นัด นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ปิยดนัย PIYADANAI ปิ-ยะ-ดะ-ไน ลูกชายผู้เป็นที่รัก
ปิยทัศน์ PIYATHAT ปิ-ยะ-ทัด ดูน่ารัก
ปิยธิดา PIYATHIDA ปิ-ยะ-ทิ-ดา ลูกสาวผู้น่ารัก
ปิยนุช PIYANUCH ปิ-ยะ-นุด น้องผู้เป็นที่รัก
ปิยบุตร PIYABUT ปิ-ยะ-บุด ลูกที่รัก
ปิยปาณ PIYAPARN ปิ-ยะ-ปาน ผู้เป็นที่รักปานชีวิต
ปิยพัชร์ PIYAPHAT ปิ-ยะ-พัด เป็นที่รักดั่งเพชร
ปิยพัณณ์ PIYAPHAN ปิ-ยะ-พัน ผู้ที่รักผิวพรรณ
ปิยพัทธ์ PIYAPHAT ปิ-ยะ-พัด ผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
ปิยภพ PIYAPHOB ปิ-ยะ-พบ เป็นที่รักของคนทั้งแผ่นดิน
ปิยมน PIYAMON ปิ-ยะ-มน ผู้เป็นที่รักแห่งดวงใจ
ปิยรมย์ PIYAROM ปิ-ยะ-รม ผู้เป็นที่รักที่รื่นรมย์
ปิยวลี PIYAWALEE ปิ-ยะ-วะ-ลี มีถ้อยคำอันน่าฟัง
ปิยวัฒน์ PIYAWAT ปิ-ยะ-วัด เจริญด้วยสิ่งที่รัก
ปิยวีร์ PIYAWEE ปิ-ยะ-วี เป็นที่รักของผู้กล้า
ปิยอร PIYA-ORN ปิ-ยะ-ออน หญิงผู้เป็นที่รัก
ปิยะณัฐ PIYANAD ปิ-ยะ-นัด เป็นที่รักของปราชญ์
ปิยะดนย์ PIYADON ปิ-ยะ-ดน ลูกชายผู้เป็นที่รัก
ปิยะดนัย PIYADANAI ปิ-ยะ-ดะ-ไน ลูกชายผู้เป็นที่รัก
ปิยะดา PIYADA ปิ-ยะ-ดา หญิงผู้เป็นที่รัก
ปิยะนันท์ PIYANAN ปิ-ยะ-นัน เป็นที่รักที่ยินดี
ปิยะรัศมิ์ PIYARAT ปิ-ยะ-รัด แสงที่น่ารัก
ปิยะวิศว์ PIYAWIT ปิ-ยะ-วิด เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ปิยะสวัสดิ์ PIYASAWAT ปิ-ยะ-สะ-หวัด เป็นที่รักที่รุ่งเรือง
ปิยาพัชร PIYAPHAT ปิ-ยะ-พัด เป็นที่รักดั่งเพชร
ปิยเวธน์ PIYAVED ปิ-ยะ-เวด เป็นที่รักของผู้มีความรู้
ปิยโชค PIYACHOK ปิ-ยะ-โชก ผู้เป็นที่รัก
ปิลันธนา PILANTHANA ปิ-ลัด-ทะ-นา เครื่องประดับ
ปีติกร PEETIKORN ปี-ติ-กอน ผู้สร้างความดี
ปุญชรัศมิ์ PUNCHARAT ปุน-ชะ-รัด รัศมีที่แผ่ออก ของผู้วิเศษ
ปุญญจิต POONYAJIT ปุน-ยะ-จิด ผู้มีจิตใจดีงาม
ปุญญธร POONYATHORN ปุน-ยะ-ทอน ผู้มีคุณธรรม
ปุญญพัฒน์ PUNYAPHAT ปุน-ยะ-พัด ผู้เจริญไปด้วยบุญ
ปุญญรัตน์ POONYARAT ปุน-ยะ-รัด ผู้ประเสริฐ
ปุญญาดา POONYADA ปุน-ยา-ดา มีความรู้ที่ดีงาม
ปุญญานันท์ POONYANAN ปุน-ยา-นัน มีความสุขด้วยผลบุญ
ปุญญาภา POONYAPHA ปุน-ยา-พา รุ่งเรืองด้วยความดีงาม
ปุญญิศา POONYISA ปุน-ยิ-สา ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
ปุญญิสา POONYISA ปุน-ยิ-สา ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
ปุณฑริก POONTRID ปุน-ทริก ดอกบัวขาว
ปุณฑริกาวัลย์ PUNTHARIKAWAN ปุน-ทะ-ริ-กา-วัน ดอกบัวบริสุทธิ์
ปุณฑรีก์ PUNDAREE ปุน-ดะ-รี ดอกบัวขาว
ปุณณดา PUNNADA ปุน-นะ-ดา มีความบริบูรณ์เต็มเปี่ยม
ปุณณภพ PUNNAPHOP ปุน-นะ-พบ ประดุจแผ่นดินที่สมบูรณ์
ปุณณภา PUNNAPHA ปุน-นะ-พา มีรัศมีอันเต็มเปี่ยม
ปุณณมา PUNNAMA ปุน-นะ-มา จันทร์เพ็ญ
ปุณณวรรธน์ POONNAWAT ปุน-นะ-วัด เต็มเปี่ยมด้วยความเจริญ
ปุณณวิทย์ POONNAWIT ปุน-นะ-วิด เปี่ยมด้วยความรู้
ปุณณารมย์ PUNNAROM ปุน-นา-รม มีความรื่นรมย์เต็มเปี่ยม
ปุณพจน์ PUNNAPHOT ปุน-นะ-พด มีคำพูดที่ดี
ปุณพจน์ POONNAPOD ปุน-นะ-พด เป็นนักพูดสมบูรณ์แบบ
ปุณยชา POONYACHA ปุน-ยะ-ชา ผู้มีบุญมาเกิด
ปุณยธร PUNYATHORN ปุน-ยะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม
ปุณยธร POONYATHORN ปุน-ยะ-ทอน เปี่ยมด้วยคุณธรรม
ปุณยนุช PUNYANUCH ปุน-ยะ-นุด น้องผู้มีบุญวาสนา
ปุณยภู POONYAPHU ปุน-ยะ-พู เปี่ยมด้วยความดีคู่แผ่นดิน
ปุณยวรีย์ PUNYAWAREE ปุน-ยะ-วะ-รี ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ
ปุณยวีร์ PUNYAWEE ปุน-ยะ-วี ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ
ปุณรดา POONRADA ปุน-ระ-ดา เปี่ยมด้วยความสุข
ปุณวิชญ์ PUNNAWIT ปุน-นะ-วิด นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ปุณิกา PUNIKA ปุ-นิ-กา ผู้มีบุญ , ผู้มีคุณความดี
ปุริมปรัชญ์ PURIMPRAD ปุ-ริม-ปรัด นักปราชญ์คนแรก
ปุลญดา POONYADA ปุน-ยะ-ดา ผู้มีความฉลาดมาก
ปุลพร PUNLAPHORN ปุน-ละ-พอน มีสิ่งที่ประเสริฐมาก
ปุลพัชญ์ PULAPHAT ปุ-ละ-พัด ฉลาดมาก
ปุลพัชร์ PULAPHAT ปุ-ละ-พัด ผู้แข็งแกร่งมาก
ปุลพิชญ์ PALUPHIT ปุ-ละ-พิด ฉลาดมาก
ปุลรตี POONRATEE ปุน-ระ-ตี ผู้มีความยินดีมาก
ปุลวัฒน์ PULAWAT ปุ-ละ-วัด เจริญมาก
ปูรณี PURANEE ปุ-ระ-นี เต็มสมบูรณ์
ปูริดา PURIDA ปู-ริ-ดา สมบูรณ์

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ