ฟรี ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ค้นหาชื่อมงคลอื่น ๆ พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง MONGKOLNAME.COM
ค้นพบ 28 ชื่อมหามงคล
ในหมวดหมู่อักษร 'ผ'

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
ผกากาญจน์ PHAKAKARN ผะ-กา-กาน ดอกไม้งามมีคุณค่าดั่งทอง
ผกาพันธุ์ PHAKAPHAN ผะ-กา-พัน พันธุ์ดอกไม้
ผกามาศ PHAKAMART ผะ-กา-มาด ดอกไม้ที่มีสีสันงามดั่งทอง
ผกาวดี PHAKAWADEE ผะ-กา-วะ-ดี ดอกไม้ที่งดงาม
ผดาพร PHADAPHORN ผะ-ดา-พอน มีผู้ค้ำชูอย่างประเสริฐ
ผดุงกิตติ์ PHADONGKIT ผะ-ดุง-กิด มีเกียรติค้ำจุน
ผดุงชน PHADUNGCHON ผะ-ดุง-ชน ผู้ค้ำจุนคน
ผดุงพร PHADUNGPHORN ผะ-ดุง-พอน รักษาคุณความดีไว้
ผดุงวงศ์ PHADONGWONG ผะ-ดุง-วง ผู้ค้ำจุนวงศ์ตระกูล
ผดุงศักย์ PHADONGSAK ผะ-ดุง-สัก มีความสามารถค้ำจุน
ผดุงสิทธิ์ PHADONGSIT ผะ-ดุง-สิด ค้ำจุนให้สำเร็จ
ผดุงเกียรติ PHADONGKIAT ผะ-ดุง-เกียด มีชื่อเสียงค้ำจุน
ผลบุญ PHONBUN ผล-บุน ผู้ได้รับผลจากบุญกุศล
ผ่องจิตจ์ PHONGJIT ผ่อง-จิด จิตใจบริสุทธิ์
ผ่องพธู PHONGPHATHOO ผ่อง-พะ-ทู หญิงผู้มีความงาม ความบริสุทธิ์
ผ่องพักตร์ PHONGPHAK ผ่อง-พัก ใบหน้างามบริสุทธิ์
ผ่องพิมล PHONGPHIMON ผ่อง-พิ-มน ผู้บริสุทธิ์ปราศจากมลทิน
ผ่องพิศ PHONGPHIT ผ่อง-พิด งามปราศจากมลทิน
ผ่องพิศุทธิ์ PHONGPHISUT ผ่อง-พิ-สุด งามผ่องใสปราศจากมลทิน
ผ่องรพี PHONGRAPEE ผ่อง-ระ-พี งามดั่งพระอาทิตย์
ผ่องศรี PHONGSREE ผ่อง-สี มีมงคลอันบริสุทธิ์
ผ่องสิริ PHONGSIRI ผ่อง-สิ-หริ มีสิริมงคลอันบริสุทธิ์
ผ่องอำไพ PHONG-AMPAI ผ่อง-อำ-ไพ งามบริสุทธิ์
ผาณิตนิภา PHANITNIPHA ผา-นิด-นิ-พา หวานปานน้ำอ้อย
ผาติกร PHATIKORN ผา-ติ-กอน ผู้ทำให้เกิดความเจริญ
ผาติโรจน์ PHATIROT ผา-ติ-โรด ผู้เจริญรุ่งเรือง
ผิตนรี PHITANAREE ผิ-ตะ-นะ-รี หญิงผู้มั่งคั่ง
ผโลทัย PHALOTHAI ผะ-โล-ไท ลาภ กำไร ความปีติ

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ