ฟรี ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ค้นหาชื่อมงคลอื่น ๆ พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง MONGKOLNAME.COM
ค้นพบ 242 ชื่อมหามงคล
ในหมวดหมู่อักษร 'ภ'

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
ภคพล PHAKHAPHON พะ-คะ-พน ผู้มีโชคดีเป็นพลัง
ภคมน PHAKHAMON พะ-คะ-มน มีความเจริญในจิตใจ
ภควดี PHAKHAWADI พะ-คะ-วะ-ดี คำเรียกพระอุมา พระลักษมี
ภควรรษ PHAKHAWAT พะ-คะ-วัด ผููู้้ที่มีแต่คนรัก,มีแต่โชค
ภคินี PHAKHINI พะ-คิ-นี พี่หญิง , น้องหญิง
ภณิตา PHANITA พะ-นิ-ตา ผู้พูด , ผู้บอก
ภนิตา PHANITA พะ-นิ-ตา ผู้ที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี
ภรพันธุ์ PHORNPHAN พอน-พัน ผู้ดูแลเผ่าพันธุ์
ภรภัค PHONPHAK พอน-พัก ผู้มีเกียรติค้ำจุน
ภรภัทร PHARAPHAT พะ-ระ-พัด ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
ภรภัทร PHORNPHAT พอน-พัด มีความดีค้ำจุน
ภรฤดี PHONRUEDI พอน-รึ-ดี ผู้ยินดีในความรู้เป็นผู้ที่ยินดีในการค้ำจุน
ภรฤทัย PHONRUETHAI พอน-รึ-ไท เครื่องประดับแห่งใจ
ภรัณยู PHARANYU พะ-รัน-ยู ผู้ปกป้อง , พระอาทิตย์
ภรัณยู PHARUNYA พะ-รัน-ยู ผู้คุ้มครอง , ผู้ดูแล
ภราดร PHARADORN พะ-รา-ดอน พี่ชาย , น้องชาย
ภริตพร PHARITPHON พะ-ริด-พอน ผู้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี
ภริตพร PHARITPHORN พะ-ริต-พอน ผู้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี
ภฤศ PRUK พรึก มาก,กล้า ชัดเจน
ภฤศชยา PRUEDCHAYA พรึด-ชะ-ยา ผู้ชนะด้วยความกล้า
ภฤศชลิต PRUEDCHALIT พรึด-ชะ-ลิด ผู้รุ่งเรืองด้วยความกล้า
ภฤศญา PHRUETSAYA พรึด-สะ-ยา เป็นผู้กล้ามีปัญญา
ภฤศพิรุฬห์ PHRUETPHIRUN พรึด-พิ-รุน ผู้เจริญด้วยความกล้า
ภฤศพิสิฐ PHRUETDPISIT พรึด-พิ-สิด ผู้มีความกล้าเป็นเลิศ
ภฤศมน PHRUETSAMON พรึด-สะ-มน ผู้มีใจหนักแน่น , มีใจกว้างขวาง
ภฤศมน PRUEDSAMON พรึด-สะมน มากน้ำใจ , ใจกว้าง
ภฤศยศ PHRUETSAYOT พรึด-สะ-ยด เป็นผู้กล้าที่มีอำนาจ
ภฤศรดา PRUEDRADA พรึด-ระ-ดา ผู้กล้าผู้ยินดี
ภวดล PHAWADON ภะ-วะ-ดน พื้นแผ่นดิน
ภวัต PHAWAT พะ-วัด ผู้เจริญ
ภวัต PHAWAT พะ-วัด ผู้เจริญ
ภวิษย์พร PHAWITPHON พะ-วิด-พอน ผู้มีสิ่งที่ประเสริฐในอนาคต
ภักดิกุล PHAKDIKUN พัก-ดิ-พบ วงศ์ตระกูลที่คนนับถือ
ภักดิธร PHAKDITHON พัก-ดิ-ทอน ผู้ดำรงตนให้คนนับถือ
ภักดิพร PHAKDIPHORN พัก-ดิ-พอน เป็นคนดีที่คนนับถือ
ภักดิพันธุ์ PHAKDIPHAN พัก-ดิ-พัน เผ่าพันธุ์ที่น่าเชื่อถือ
ภักดิพันธ์ PHAKDIPHAN พัก-ดิ-พัน ผูกพันด้วยความเสื่อมใส
ภักดิภัค PHAKDIPHAK พัก-ดิ-พัก ผู้มีเกียรติที่คนนับถือ
ภักดิโชติ PHAKDICHOT พัก-ดิ-โชด ผู้รุ่งเรืองเป็นที่เชื่อถือ
ภัคจิรา PHAKCHIRA พัก-จิ-รา ผู้มีโชคดียั่งยืน
ภัคชาดา PHAKCHADA พัก-ชา-ดา ผู้มีเกียรติ
ภัคชุดา PHAKCHUDA พัก-ชุ-ดา ผู้มีเกียรติรุ่งเรือง
ภัคญดา PHAKYADA พัก-ยะ-ดา มีความรู้เป็นเกียรติ
ภัคญภา PHAKKAYAPHA พัก-คะ-ยะ-พา ผู้มีเกียรติและเจริญ
ภัคญา PHAKKAYA พัก-คะ-ยา มีความรู้ความเจริญ
ภัคณัท PHAKKANAT พัก-คะ-นัด มีความรู้เป็นเกียรติ
ภัคณิช PHAKKANIT พัก-คะ-นิด บริสุทธิ์โชคดี
ภัคดิภพ PHAKDIPHOB พัก-ดิ-พบ ผู้เกิดมามีคนนับถือ
ภัคธิดา PHAKTHIDA พัก-ทิ-ดา ลูกสาวผู้มีเกียรติ
ภัคนันท์ PHAKKHANAN พัก-คะ-นัน ผู้ยินดีในโชคและสิริมงคล
ภัคนิจ PHAKKANIT พัก-คะ-นิด ผู้โชคดีเสมอ
ภัคนิภา PHAKNIPHA พัก-นิ-พา เหมือมีโชค
ภัคพร PHAKKHAPHON พัก-คะ-พอน ผู้โชคดีและมีความเจริญอันประเสริฐ
ภัคภัทร PHAKKAPHAT พัก-คะ-พัด ผู้มีเกียรติและเจริญ
ภัควลัญชญ์ PHAKWALAN พัก-วะ-ลัน เป็นผู้รู้และมีเกียรติ
ภัควิภา PHAKWIPHA พัก-วิ-พา ผู้มีรัศมีแห่งโชค
ภัคสุชา PHAKSUCHA พัก-สุ-ชา ก่อเกิดความดีมีเกียรติ
ภัคอร PHAKKA-ORN พัก-คะ-ออน หญิงงามผู้มีเกียรติ
ภัณฑิรา PHANTHIRA พัน-ทิ-รา ผู้มีลาภและความสุข
ภัตติมา PHATTIMA พัด-ติ-มา ผู้มีอาหารบริบูรณ์
ภัทฒ PHAT พัด ผู้มีความเจริญ
ภัททกา PHATTHAKA พัด-ทะ-กา ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
ภัททภา PHATTHAPHA พัด-ทะ-พา ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
ภัทธิรา PHATTHIRA พัด-ทิ-รา นักปราชญ์ผู้เจริญ
ภัทร PHAT พัด ดีงาม , เจริญ , มงคล
ภัทรกร PHATTHRAKORN พัด-ทระ-กอน ผู้สร้างสิ่งดีงาม
ภัทรกฤติ PHATTHAKRIT พัด-ทระ-กริด ผู้ทำแต่ความดี
ภัทรชนน PHATCHANON พัด-ชะ-นน ผู้มีกำเนิดดีงาม
ภัทรชัย PHATTHRACHAI พัด-ทระ-ไช เป็นมงคลและมีชัยชนะ
ภัทรชิต PHATTHACHIT พัด-ทระ-ชิด ผู้เจริญด้วยชัยชนะ
ภัทรญา PHATTHAYA พัด-ทระ-ยา ผู้เจริญด้วยความรู้
ภัทรฐิรนรินทร์ PHATTHIRANARIN พัด-ถิ-ระ-นะ-ริน ผู้มั่นคงในความประเสริฐ
ภัทรดร PHATTHADON พัด-ทระ-ดอน ผู้ประเสริฐ , เจริญยิ่งกว่า
ภัทรดิฐ PHATTHADIT พัด-ทระ-ดิด ผู้ยึดมั่นในความดี
ภัทรธิดา PHATTHATHIDA พัด-ทระ-ทิ-ดา ลูกสาวผู้เจริญ
ภัทรนิษฐ์ PHADTRANIT พัด-ทระ-นิด เจริญด้วยความมั่นคง
ภัทรบุตร PHADTRABUD พัด-ทระ-บุด ผู้เป็นลูกที่ดี
ภัทรพงศ์ PHATTHAPHONG พัด-ทระ-พง ผู้นำความเจริญมาสู่ตระกูล
ภัทรพงษ์พันธ์ PHATTHARAPHONGPHAN พัด-ทะ-ระ-พง-พัน ตระกูลที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ภัทรพร PHATTHAPHON พัด-ทระ-พอน พรอันประเสริฐ
ภัทรพรรณ PHATTHRAPHAN พัด-ทระ-พัน ผู้มีผิวพรรณงาม
ภัทรพล PHATTRAPHON พัด-ทระ-พน พลังแห่งความดี
ภัทรภพ PHADTRAPHOB พัด-ทระ-พบ ชาติกำเนิดเป็นคนดี
ภัทรภร PHATHAPHON พัด-ทระ-พอน ผู้ค้ำจุนสิ่งประเสริฐ
ภัทรมน PHADTRAMON พัด-ทระ-มน มีจิตใจดีงาม
ภัทรฤทัย PHATRUETHAI พัด-รึ-ไท ผู้มีใจดีงาม
ภัทรลาภา PHATTHRALAPHA พัด-ทระ-ลา-พา ผู้ได้รับลาภอันประเสริฐ
ภัทรวดี PHATTHAWADI พัด-ทระ-วะ-ดี ผู้มีความเจริญและเป็นมงคล
ภัทรวรรธน์ PHADTRAWAT พัด-ทระ-วัด เจริญด้วยความดีงาม
ภัทรวุฒิ PHATTHAWUT พัด-ทระ-วุด ผู้เจริญด้วยความรู้
ภัทราทิพย์ PHADTRATHIB พัด-ทรา-ทิบ ประเสริฐดีเลิศ
ภัทราธร PHATTHRATHON พัด-ทรา-ทอน ผู้ประเสริฐ
ภัทรานิษฐ์ PHATTHRANIT พัด-ทรา-นิด มีความสำเร็จที่ดีงดงาม
ภัทราพร PHATTHRAPHON พัด-ทรา-พอน ผู้เจริญดีเลิศ
ภัทราภัค PHATTHRAPHAK พัด-ทรา-พัก ผู้มีเกียรติและโชคดี
ภัทรารวีย์ PHATTHRARAWI พัด-ทรา-ระ-วี ดีและประเสริฐอย่างมั่นคงดั่งดวงอาทิตย์
ภัทรารัตน์ PHADTRARAT พัด-ทรา-รัด เจริญประเสริฐสุด
ภัทราวุธ PHATTRAWUT พัด-ทรา-วุด ผู้มีอาวุธอันประเสริฐ
ภัทริน PHATTHARIN พัด-ทะ-ริน ผู้มีความเจริญเป็นมงคล
ภัทรินทร์ PHATTHARIN พัด-ทะ-ริน ผู้เป็นใหญ่แห่งความเจริญ
ภัทริศวร์ PHATTHARIT พัด-ทะ-ริด มีความเจริญอย่างยิ่งใหญ่
ภัทรเวช PHADTRAVET พัด-ทระ-เวด แพทย์ที่เจริญ
ภัทรเวท PHATTHRAWET พัด-ทระ-เวด ผู้เจริญและประเสริฐด้วยความรู้
ภัทรเอก PHADTRA-EK พัด-ทระ-เอก เจริญเป็นหนึ่ง
ภัทรเอนก PHATTHA-A-NEK พัด-ทระ-อะ-เนก ผู้เป็นมงคลยิ่ง
ภัทรโชค PHADTRACHOK พัด-ทระ-โชก ผู้เจริญด้วยโชค
ภัทร์นรินทร์ PHATNARIN พัด-นะ-ริน ผู้เป็นใหญ่แห่งความเจริญ
ภัทร์นรินทร์ PHATNARIN พัด-นะ-ริน ผู้มีความเจริญและเป็นใหญ่กว่าคนอื่น
ภัทร์นิธิ PHATNITHI พัด-นิ-ทิ ผู้เจริญด้วยขุมทรัพย์
ภัทร์รวี PHATRAWI พัด-ระ-วี ผู้เจริญดั่งแสงอาทิตย์
ภัทร์สินี PHADSINEE พัด-สิ-นี หญิงสาวที่ประเสริฐ
ภัสร์วรา PHATWARA พัด-วะ-รา มีรัศมีอันประเสริฐ
ภัสร์สรณ์ PHATSORN พัด-สอน มีที่พึ่งที่เจริญ
ภัสร์สุชา PHATSUCHA พัด-สุ-ชา ก่อเกิดความดีและรุ่งเรือง
ภัสวรรณวรท PHATSAWANNAROT พัด-สะ-วัน-นะ-รด ผู้ที่มีค่าสูงส่ง
ภัสสกร PHATSAKORN พัด-สะ-กอน พระอาทิตย์
ภัสสร PHATSON พัด-สอน ผู้มีรัศมีงดงาม
ภัสสรา PHATSARA พัด-สะ-รา เจริญดีเลิศ
ภัสสร์กชนันท์ พัด-กด-ชะ-นัน Phatkotchanan ผู้ที่มีความน่ารัก
ภัสส์ศา PHATSA พัด-สา ผู้มีความเจริญ
ภาคิน PHAKHIN พา-คิน ผู้มีโชค , กำไร
ภาคินี PHAKHINEE พา-คิ-นี หญิงผู้มีโชคดี
ภาชญา PHACHAYA พา-ชะ-ยา ผู้รู้ผู้เจริญ
ภาณชญา PHANCHAYA พาน-ชะ-ยา ผู้พูดอย่างนักปราชญ์
ภาณชนก PHARNCHANOK พาน-ชะ-นก ผู้เป็นนักพูดเหมือนพ่อ
ภาณญาดา PHANYADA พาน-ยา-ดา ผู้ใช้คำพูดอย่างผู้รู้
ภาณธฤต PHANTHARIT พาน-ทะ-ริด ผู้ยึดมั่นในคำพูด
ภาณพิศุทธิ์ PHARNCHA พาน-พิ-สุด ผู้ที่พูดแต่สิ่งที่ดี
ภาณฤทธา PHARNCHA พาน-ริด-ทา ผู้มีคำพูดที่มีอำนาจ
ภาณวิศ PHANNAWIT พา-นะ-วิด เจ้าคำพูด , เจ้าคารม
ภาณิตภัทร PHANITPHAT พา-นิด-พัด เจริญด้วยคำพูด
ภาณิศรา PHANITSARA พา-นิด-สะ-รา เจ้าคารม
ภาณุช PHANUCH พา-นุด เกิดจากพระอาทิตย์
ภาณุนาถ PHANUNART พา-นุ-นาด ผู้มีพระอาทิตย์เป็นที่พึ่ง
ภาณุพร PHANUPHORN พา-นุ-พอน งามดั่งพระอาทิตย์
ภาณุพล PHANUPHON พา-นุ-พน ผู้มีอำนาจดุจพระอาทิตย์
ภาณุพศ PHANUPHOD พา-นุ-พด มีอำนาจดั่งพระอาทิตย์
ภาณุภัทท์ PHANUPHAT พา-นุ-พัด ประเสริฐดั่งพระอาทิตย์
ภาณุมาศ PHANUMART พา-นุ-มาด พระอาทิตย์
ภาณุรัศมิ์ PHANURAT พา-นุ-รัด รัศมีงามของพระอาทิตย์
ภาณุรุจ PHANURUT พา-นุ-รุด รุ่งเรือง สว่างไสวดุจพระอาทิตย์
ภาณุวัชร PHANUWAT พา-นุ-วัด เจริญด้วยความแข็งแกร่ง
ภาณุวิชญ์ PHANUWIT พา-นุ-วิด ปราชญ์ผู้เป็นดั่งพระอาทิตย์
ภาณุสรณ์ PHANUSORN พา-นุ-สอน มีพระอาทิตย์เป็นที่พึ่ง
ภาณุเทพ PHANUTHEP พา-นุ-เทบ พระอาทิตย์
ภาณุโรจน์ PHANUROD พา-นุ-โรด รุ่งเรืองดั่งพระอาทิตย์
ภาดา PHADA พา-ดา พี่ชาย , น้องชาย
ภาธร PHATHORN พา-ทอน ทรงไว้ซึ่งรัศมี
ภานิชา PHANICHA พา-นิ-ชา มีรัศมีแห่งความรุ่งเรืองเป็นของตน
ภานุวัชร์ PHANUWAT พา-นุ-วัด ประกายเพชร , ความเจิดจ้าของพระอาทิตย์
ภาพัชร PHAPHAT พา-พัด รัศมีของเพชร
ภารดี PHARADI พา-ระ-ดี เทวีแห่งการพูด
ภารวี PHARAWI พา-ระ-วี แสงอาทิตย์
ภารัณ PHARAN พา-รัน ผู้เจริญที่ไม่หยุดอยู่กับที่
ภาริษา PHARISA พา-ริ-สา เจริญด้วยความดี
ภาวัช PHAWAT พา-วัด กามเทพ
ภาวัชญา PHAWATCHAYA พา-วัด-ชะ-ยา ผู้รู้ใจ
ภาวัต PHAWAT พา-วัด มีความเจริญ
ภาวิต PHAWIT พา-วิด ผู้ฝึกอบรมตนแล้ว
ภาวิตา PHAWIDA พา-วิ-ดา ผู้ฝึกฝนมาดีแล้ว
ภาวินี PHAWINEE พา-วิ-นี ผู้มีความเจริญ
ภาวี PHAWI พา-วี มีความเจริญ
ภาสกร PHATSAKON พาด-สะ-กอน พระอาทิตย์
ภาสธนัช PHATTHANAT พาด-ทะ-นัด ผู้รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
ภาสพล PHARDSAPON พาด-สะ-พน มีพลังให้รุ่งเรือง
ภาสพิชญ์ PHASAPHIT พา-สะ-พิด นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ภาสยศ PHARDSAYOD พาด-สะ-ยด มีอำนาจและรุ่งเรือง
ภาสวร PHARTSAWORN พาด-สะ-วอน พระอาทิตย์
ภาสวัฒน์ PHARDSAWAT พาด-สะ-วัด มีความเจริญรุ่งเรือง
ภาสวัต PHARTSAWAT พาด-สะ-วัด สว่างไสวงดงาม
ภาสุ PHASU พา-สุ พระอาทิตย์
ภาสุธา PHASUTHA พา-สุ-ทา เจริญด้วยอาหารทิพย์
ภาอุดม PHA-U-DOM พา-อุ-ดม สมบูรณ์ด้วยความเจริญ
ภิญญาพัชญ์ PHINYAPHAT พิน-ยา-พัด ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ
ภิญญุพัชญ์ PHINYUPHAT พิน-ยุ-พัด ผู้มีปัญญา
ภิรมน PHIRAMON พิ-ระ-มน ยินดียิ่ง , รื่นรมย์ยิ่ง
ภิรัญญา PHIRANYA พิ-รัน-ยา ผู้มีปัญญายิ่ง
ภีมชน PHIMMACHON พีม-มะ-ชน คนที่น่าเกรงขาม
ภีมดนย์ PHEEMMADON พีม-มะ-ดน ลูกชายผู้น่าเกรงขาม
ภีมพจน์ PHIMMAPHOT พีม-มะ-พด พูดน่าเกรงขาม , พูดมีอำนาจ
ภีมพัฒน์ PHIMMAPHAT พิีม-มะ-พัด ผู้เจริญที่น่าเกรงขาม
ภีมพิมล PHIMPHIMON พีม-พิ-มน บริสุทธิ์น่าเกรงขาม
ภีมวรา PHIMWARA พีม-วะ-รา ผู้มีความดีน่าเกรงขาม
ภีมสินี PHIMSINI พีม-สิ-นี หญิงสาวที่น่าเกรงขาม
ภีมเดช PHEEMMADET พีม-มะ-เดด มีอำนาจน่าเกรงขาม
ภุชงค์ PHUCHONG พุ-ชง พญานาค
ภุมรา PHUMMARA พุม-มะ-รา เป็นดั่งแมลงผึ้ง
ภุมริน PHUMMARIN พุม-มะ-ริน เป็นดั่งแมลงผึ้ง
ภุมเรศ PHUMMARET พุม-มะ-เรด ผู้เป็นดั่งแมลงผึ้ง
ภูขจร PHUKHACHON พู-ขะ-จอน ผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือในแผ่นดิน
ภูชิดา PHUCHIDA พู-ชิ-ดา ผู้มีชัยชนะในแผ่นดิน
ภูชิต PHUCHIT พู-ชิด ผู้ชนะในแผ่นดิน
ภูดล PHOODON พู-ดน พื้นแผ่นดิน
ภูดิท PHUDIT พู-ดิด ที่ให้ความเป็นอยู่ที่ดีมีสุข อำนาจและความมั่งคั่ง
ภูดินันท์ PHUDINAN พู-ดิ-นัน ยินดีในความรุ่งเรือง
ภูดิศ PHUDIT พู-ดิด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภูดิศร PHUDISON พู-ดิ-สอน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภูธฤต PHUTHARID พู-ทะ-ริด ผู้มีความมั่นคงในแผ่นดิน
ภูธีรัช PHUTHEERAT พู-ที-รัด ผู้เป็นปราชญ์ของแผ่นดิน
ภูธเรศ PHUTHARET พู-ทะ-เรด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภูมิชนก PHUMCHANOK พูม-ชะ-นก ผู้งามสง่าเหมือนพ่อ
ภูมินทร์ PHOOMIN พู-มิน เจ้าแห่งแผ่นดิน
ภูมินริศร์ PHUMNARIT พูม-นะ-ริด เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภูมินันท์ PHUMINAN พู-มิ-นัน ผู้เป็นที่เพลิดเพลินยินดีในแผ่นดิน
ภูมิพร PHUMPHON พูม-พอน ผู้มีความดีงามในแผ่นดิน
ภูมิพัฒน์ PHOOMIPHAT พู-มิ-พัด ผู้เจริญในแผ่นดิน
ภูมิพันธ์ PHUMPHAN พูม-พัน ผู้ผูกพันกับแผ่นดิน
ภูมิรพี PHOOMRAPHEE พูม-ระ-พี ผู้เป็นดุจดวงตะวันของแผ่นดิน
ภูมิศักย์ PHUMSAK พูม-สัก ผู้มีความสามารถในแผ่นดิน
ภูมิสิทธิ์ PHUMSIT พูม-สิด ผู้มีความสำเร็จในแผ่นดิน
ภูมิสิษฐ์ PHUMSIT พูม-สิด เป็นผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
ภูริชชญา PHURITHAYA พู-ริด-ชะ-ยา เป็นนักปราชญ์ของแผ่นดิน
ภูริชัช PHURICHAD พู-ริ-ชัด นักรบของแผ่นดิน
ภูริชิต PHURICHIT พู-ริ-ชิด ผู้ชนะในแผ่นดิน
ภูริต PHURIT พู-ริด แผ่นดิน , พื้นพิภบ
ภูริตา PHURITA พู-ริ-ตา ผู้ฉลาดรอบรู้
ภูริพัฒน์ PHURIPHAT พู-ริ-พัด ผู้ฉลาดและเจริญ
ภูริภัสร์ PHURIPHAT พู-ริ-พัด ผู้นำความเจริญมาสู่แผ่นดิน
ภูริมาศ PHURIMAT พู-ริ-มาด แผ่นดินทอง
ภูริศรา PHURISARA พู-ริ-สะ-รา ผู้เป็นใหญ่บนแผ่นดิน
ภูรี PHUREE พู-รี มีปัญญาฉลาดรอบรู้
ภูวดล PHUWADON พู-วะ-ดน พื้นแผ่นดิน
ภูวนัตถ์ PHOOWANAT พู-วะ-นัด ผู้ทำประโยชน์แก่แผ่นดิน
ภูวพัชร์ PHUWAPHAT พู-วะ-เดด ผู้เป็นดั่งเพชรของแผ่นดิน
ภูวรัต PHUWARAT พู-วะ-พัด ผู้มีความสุขในแผ่นดิน
ภูวรา PHUWARA พู-วะ-รา แผ่นดินอันประเสริฐ
ภูวรินทร์ PHUWARIN พู-วะ-ริน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภูวรินทร์เมธี PHUWARIN METHI พู-วะ-ริน-เม-ที นักปราชญ์ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภูวรินทร์โชติ PHUWA RIN CHOT พู-วะ-ริน-โชด ผู้ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียง
ภูวรุจ PHUWARUT พู-วะ-รุด ผู้รุ่งเรืองในแผ่นดิน
ภูวศิษฏ์ PHOOWASIT พู-วะ-สิด เป็นเลิศในแผ่นดิน
ภูวสิษฏ์ PHUWASID พู-วะ-สิด ผู้เป็นหนึ่งในแผ่นดิน
ภูวิศ PHUWIT พู-วิด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภูวิศร PHUWIT พู-วิด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภูวเดช PHOOWADET พู-วะ-เดด ผู้มีอำนาจในแผ่นดิน
ภูศกร PHUSAKON พู-สะ-กอน พระราชา
ภูษณิศา PHUSANISA พู-สะ-นิ-สา เจ้าแห่งเครื่องประดับ
ภูษิตา PHOOSITA พู-สิ-ตา ผู้ประดับตกแต่งแล้ว
ภูสิทธิ์ PHUSIT พู-สิด ผู้มีความสำเร็จในแผ่นดิน
ภูสิษฐ์ PHUSIT พู-สิด ผู้เป็นเลิศในแผ่นดิน
ภูเบศวร์ PHOOBET พู-เบด พระเจ้าแผ่นดิน
ภโรทัย PHAROTHAI พะ-โร-ไท มีความรุ่งเรืองมาก

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ