ฟรี ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ค้นหาชื่อมงคลอื่น ๆ พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง MONGKOLNAME.COM
ค้นพบ 227 ชื่อมหามงคล
ในหมวดหมู่อักษร 'ร'

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
รงค์ RONG รง ความรัก , สี
รชตนนท์ RACHATANAN ระ-ชะ-ตะ-นัน ผู้ชื่นชอบและยินดีในเงิน
รชนิศ RACHANIT ระ-ชะ-นิด เจ้าแห่งกลางคืน
รฐนนท์ RATHANON ระ-ถะ-นน เป็นที่ยินดีของบ้านเมือง
รณกร RONNAKON รน-นะ-กอน นักรบ
รณกฤต RONNAKRIT รน-นะ-กริด นักต่อสู้
รณการ RONNAKAN รน-นะ-การ ผู้ทำการรบ
รณชัช RONNACHAT รน-นะ-ชัด ผู้เป็นนักรบ
รณชัย RONNACHAI รน-นะ-ไช ผู้มีชัยชนะในการสู้รบ
รณธัช RONNATHAT รน-นะ-ทัด ธงชัยในสนามรบ
รณพร RONNAPHON รน-นะ-พอน ผู้มีเสียงไพเราะ
รณยศ RONNAYOT รน-นะ-ยด มีเกียรติคุณและชื่อเสียงในการรบ
รณรัต RONNARAT รน-นะ-รัด ผู้ชอบการต่อสู้
รณรัต RONNARAT รน-นะ-รัด ผู้ยินดีในการรบ
รณวร RONNAWON รน-นะ-วอน นักรบผู้เป็นเลิศ
รณิศร RANISORN ระ-นิ-สอน เจ้าแห่งการรบ
รณเดช RONNADET รน-นะ-เดด มีอำนาจในการต่อสู้
รดา RADA ระ-ดา ผู้ยินดีแล้ว
รดากร RADAKON ระ-ดา-กอน ผู้มีความสุข
รดาชา RADACHA ระ-ดา-ชา ก่อให้เกิดความยินดี
รดาณัฐ RADANAT ระ-ดา-นัด นักปราชญ์ผู้มีความสุข
รดาธร RADATHORN ระ-ดา-ทอน ผู้มีความสุข
รดาพัชร RADAPHAT ระ-ดา-พัด ยินดีดั่งได้เพชร
รดาภัค RADAPHAK ระ-ดา-พัก ยินดีที่มีเกียรติ
รดารมย์ RADAROM ระ-ดา-รม ยินดีและรื่นรมย์
รดิศ RADIT ระ-ดิด กามเทพ , ความรัก
รดิศศา RADITSA ระ-ดิด-สา มีความรักอันมั่นคง
รดีดล RADEEDON ระ-ดี-ดน บันดาลให้มีความสุข
รดีธร RADEETHORN ระ-ดี-ทอน ผู้มีความสุข
รดีพร RADEEPRON ระ-ดี-พอน สมปรารถนา
รดีภัส RADEEPHAT ระ-ดี-พัด ผู้เจริญและยินดี
รดีวรรธน์ RADEEWAT ระ-ดี-วัด ยินดีในความเจริญรุ่งเรือง
รติกูล RATIKUL ระ-ติ-กุน ผู้นำความยินดีมาสู่วงศ์ตระกูล
รติชา RATICHA ระ-ติ-ชา ก่อเกิดจากความรัก
รติพร RATIPHORN ระ-ติ-พอน สมปรารถนา
รติพรรธน์ RATIPHAT ระ-ติ-พัด มีความสุขความเจริญ
รติพันธุ์ RATIPHAN ระ-ติ-พัน ผู้นำความสุขมาสู่เผ่าพันธุ์
รติภัค RATIPHAK ระ-ติ-พัก มีเกียรติอันยินดี
รติรส RATIROT ระ-ติ-รด รสแห่งความยินดี
รติรัตน์ RATIRAT ระ-ติ-รัด มีความสุขประเสริฐสุด
รติรัตน์ RATIRAT ระ-ติ-รัด มีความยินดีอย่างยิ่ง
รนิดา RANIDA ระ-นิ-ดา ผู้ที่มีความงดงาม
รพิชา RAPHICHA ระ-พิ-ชา เกิดจากพระอาทิตย์
รพิรัตน์ RAPHIRAT ระ-พิ-รัด ดุจพระอาทิตย์ที่มีค่ายิ่ง
รพี RAPHI ระ-พี พระอาทิตย์
รพีกร REPHIKON ระ-พี-กอน พระอาทิตย์
รพีกาญจน์ REPEEKARN ระ-พี-กาน พระอาทิตย์สีทอง
รพีชา RAPEECHA ระ-พี-ชา เกิดจากพระอาทิตย์
รพีทัศน์ RAPHITHAT ระ-พี-ทัด ผู้มองเห็นพระอาทิตย์
รพีธรรม RAPHITHUM ระ-พี-ทำ ผู้มีความดีดั่งพระอาทิตย์
รพีพรรณ RAPEEPHAN ระ-พี-พัน ผิวพรรรสดใสดั่งพระอาทิตย์
รพีพัทธ์ RAPEEPHAT ระ-พี-พัด ผูกพันกับพระอาทิตย์
รพีพันธุ์ RAPHIPHAN ระ-พี-พัน ผู้เป็นเชื้อสายพระอาทิตย์
รพีวรรธน์ RAPEEWAT ระ-พี-วัด เจริญดั่งพระอาทิตย์
รมณ RAMON ระ-มน มีความสุข และรื่นเริงยินดี
รมณา ROMMANA รม-มะ-นา ผู้หญิง
รมณี ROMMANI รม-มา-นี ผู้หญิง
รมยกร ROMMAYAKORN รม-มะ-ยะ-กอน สร้างความรื่นรมย์
รมยเนตร ROMYANET รม-ยะ-เนด ต้องตาต้องใจ
รมย์ชลี ROMCHALI รม-ชะ-ลี ผู้มีความสุขน่ารื่นรมย์
รมย์ธีรา ROMTHEERA รม-ที-รา นักปราชญ์ผู้น่ายินดี
รมย์รวินท์ RAMRAWIN รม-ระ-วิน งามดั่งดอกบัว
รมย์รวินท์ ROMRAWIN รม-ระ-วิน น่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว
รมย์รัตน์ ROMRAT รม-รัด งามประเสริฐสุด
รมย์รัมภา ROMRAMPHA รม-รำ-พา งามดั่งนางฟ้า
รมย์รัศมิ์ ROMRAT รม-รัด มีความสุขที่รุ่งเรือง
รมย์รุจี ROMRUJEE รม-รุ-จี มีความสุขและรุ่งเรือง
รมย์รุจี ROMRUCHEE รม-รุ-จี น่าพึงพอใจในความรุ่งเรือง
รมย์ฤทัย ROMRUETHAI รม-รึ-ไท ใจงาม
รมิฎา RAMIDA ระ-มิ-ดา ผู้มีความสุข
รมิดา RAMIDA ระ-มิ-ดา ผู้มีความสุข
ร่มไทร ROMSAI ร่ม-ไซ ผู้เป็นที่พึ่งพิง
รรรรรร RARANRON ระ-รัน-รอน ผู้ที่เป็นที่รักของทุกคน
รวิ RAWI ระ-วิ พระอาทิตย์
รวิกร RAWIKORN ระ-วิ-กอน แสงแห่งพระอาทิตย์
รวิกันต์ RAWIKAN ระ-วิ-กัน เป็นที่รักดุจพระอาทิตย์
รวิกานต์ RAWIKAN ระ-วิ-กาน เป็นที่รักดุจพระอาทิตย์
รวิจิตร RAWICHIT ระ-วิ-จิด ผู้งดงามดั่งพระอาทิตย์
รวิดนัย RAWIDANAI ระ-วิ-ดะ-ไน ลูกชายพระอาทิตย์
รวินทร์นภา RAWINNIPHA ระ-วิน-นิ-พา เปรียบประดุจดอกบัว
รวินท์ทิพย์ RAWINTHIB ระ-วิน-ทิบ งามเลิศดั่งดอกบัว
รวินท์พร RAWINPHON ระ-วิน-พอน ผู้ดีงามดั่งดอกบัว
รวินท์พรรณ RAWINPHAN ระ-วิน-พัน มีผิวพรรณงามดั่งดอกบัว
รวินท์ภัทร RAWINPHAT ระ-วิน-พัด เจริญดั่งดอกบัว
รวินท์รัตน์ RAWINRAT ระ-วิน-รัด ดอกบัวที่ประเสริฐสุด
รวินท์วัฒน์ RAWINWAT ระ-วิน-วัด เจริญดั่งดอกบัว
รวิปรียา RAWIPREEYA ระ-วิ-ปรี-ยา ผู้เป็นที่รักดุจพระอาทิตย์
รวิวรรณ RAWIWAN ระ-วิ-วัน มีผิวพรรณดั่งแสงอาทิตย์
รวิศ RAWIT ระ-วิด ผู้ยิ่งใหญ่ดุจดังพระอาทิตย์
รวิศุทธ์ RAWISUT ระ-วิ-สุด บริสุทธิ์ประดุจพระอาทิตย์
รวิษฏา RAWITSADA ระ-วิด-สะ-ดา เป็นที่รักของพระอาทิตย์
รวิสุดา RAWISUDA ระ-วิ-สุ-ดา ลูกสาวพระอาทิตย์
รวีพรรธน์ RAWEEPHAT ระ-วี-พัด เจริญดั่งพระอาทิตย์
รวีภัทร์ RAWIPHAT ระ-วี-พัด ผู้เจริญดั่งพระอาทิตย์
รวีวรรณ RAWIWAN ระ-วี-วัน ผู้มีจิตใจดี ผิวสวยผุดผ่อง
รวีโรจน์ RAWEEROD ระ-วี-โรด รุ่งเรืองดั่งพระอาทิตย์
รษิกา RASIKA ระ-สิ-กา ผู้หลงใหลในศิลป์
รสกร ROTSAKON รด-สะ-กอน ผู้มีเสน่ห์
รสญา ROTSAYA รด-สะ-ยา ผู้มีรสนิยมดี
รสธร ROTSATHON รด-สะ-ทอน ผู้มีเสน่ห์ มีรสนิยม
รสรัญ RODSARUN รด-สะ-รัน ผู้มีปัญญา
รสริน ROTSARIN รด-สะ-ริน รื่นรส , มีเสน่ห์น่ารื่นรมย์
รสวิชญ์ RODSAWIT รด-สะ-วิด ผู้รู้ผู้มีเสน่ห์
รสสุคนธ์ RODSUKON รด-สุ-คน ผู้มีเสน่ห์
รสิตา RASITA ระ-สิ-ตา ช่างทองที่มีรสนิยม
รสิตา RASITA ระ-สิ-ตา ผู้มีเสน่ห์
ร้อยกรอง ROIKRONG ร้อย-กรอง ถ้อยคำที่เรียงร้อย
ร้อยรัตน์ ROIRAT ร้อย-รัด ผู้มีสิ่งประเสริฐนับร้อย
ร้อยรุจา ROIRUCHA ร้อย-รุ-จา ผู้มีความรุ่งเรืองนับร้อย
ร้อยแก้ว ROYKAEW ร้อย-แก้ว ความเรียงที่สละสลวยไพเราะด้วยเสียงและความหมาย
ระฟ้า RAFAH ระ-ฟ้า สูงมาก
ระวิภา RAWIPHA ระ-วิ-พา แสงอาทิตย์
รักชลิต RAKCHALIT รัก-ชะ-ลิด ความรุ่งเรือง
รักชวาล RAKCHAWAN รัก-ชะ-วาน ผู้ชื่นชอบความรุ่งโรจน์
รักตภา RAKTAPHA รัก-ตะ-พา แก้วประพาฬ
รักนรินทร์ RAKNARIN รัก-นะ-ริน ผู้ชื่นชอบความเป็นใหญ่
รักนริศร์ RAKNARID รัก-นะ-ริด ผู้ชื่นชอบความยิ่งใหญ่
รักพิรุฬห์ RAKPIROON รัก-พิ-รุน ชื่นชมความเจริญ
รักษก RAKSAKA รัก-สะ-กะ ผู้คุ้มครองดูแล
รักษณีย์ RAKSANEE รัก-สะ-นี พึงคุ้มครอง
รักษยา RAKSAYA รัก-สะ-ยา การปกป้องดูแล
รักษิกา RAKSIKA รัก-สิ-กา หญิงผู้มีบุญวาสนา
รักษิณา RAKSINA รัก-สิ-นา ผู้คุ้มครอง
รักษิดา RAKSIDA รัก-สิ-ดา ผู้ได้รับการคุ้มครอง
รักษิต RAKSID รัก-สิด ผู้ได้รับการคุ้มครอง
รักษิตา RAKSITA รัก-สิ-ตา ผู้ได้รับการคุ้มครอง
รักษ์พงษ์ RAKPHONG รัก-พง ผู้คุ้มครองวงศ์ตระกูล
รักษ์พล RAKPHON รัก-พน ผู้มีพลังแข็งแรง
รักษ์ศรัณย์ RAKSARAN รัก-สะ-รัน ผู้คุ้มครองค้ำจุน
รักสุชาญ RAKSUCHARN รัก-สุ-ชาน รักดีและเชี่ยวชาญ
รังรอง RANGRONG รัง-รอง งดงาม , รุ่งเรือง
รังสฤษฎ์ RANGSARIT รัง-สะ-หริด สร้าง , แต่งตั้ง
รัชชนันท์ RADCHANAN รัด-ชะ-นัน มีความสุขที่เป็นใหญ่
รัชชศิร์ RADCHASI รัด-ชะ-สิ ผู้เป็นใหญ่สูงสุด
รัชชัย RADCHAI รัด-ไช ชัยชนะของผู้เป็นใหญ่
รัชชานนท์ RATCHANON รัด-ชา-นน ผู้ยินดีในสมบัติ
รัชนิกา RATCHANIKORN รัด-ชะ-นิ-กอน พระจันทร์เต็มดวง
รัชพงศ์ RADCHAPHONG รัด-ชะ-พง ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
รัชพล RATCHAPHON รัด-ชะ-พน ผู้เป็นกำลังของบ้านเมือง
รัชวดี RADCHAWADEE รัด-ชะ-วะ-ดี ผู้เป็นใหญ่
รัชศักดิ์ RATCHASAK รัด-ชะ-สัก ผู้มีอำนาจ/เกียรติ/ฐานะ/ที่ยิ่งใหญ่
รัชเดช RATCHADET รัด-ชะ-เดท ผู้มีสมบัติและอำนาจ
รัญชญา RUNCHAYA รัน-ชะ-ยา มีความรู้น่ายกย่อง
รัญชดี RANCHADI รัน-ชะ-ดี ความยินดี , พอใจ
รัญชนา RUNCHANA รัน-ชะ-นา ผู้เป็นที่ยกย่องของมวลชน
รัญชิดา RUNCHIDA รัน-ชิ-ดา มีชัยชนะน่ายกย่อง
รัญธิดา RANTHIDA รัน-ทิ-ดา หญิงสาวที่มีเสน่ห์
รัญรดี RUNRADEE รัน-ระ-ดี ยินดียิ่ง
รัฐกรณ์ RATTHAKON รัด-ถะ-กอน ผู้รุ่งเรืองในแผ่นดิน
รัฐกานต์ RADTHAKARN รัด-ถะ-กาน ผู้เป็นที่รักของคนในแว่นแคว้น
รัฐธีร์ RATTHEE รัด-ที นักปราชญ์ของบ้านเมือง
รัฐนันท์ RATTHANAN รัด-ถะ-นัน เป็นที่ยินดีของบ้านเมือง
รัฐนันท์ RADTHANAN รัด-ถะ-นัน เป็นที่ยินดีระดับประเทศ
รัฐวิทย์ RATTHAWIT รัด-ถะ-วิด ผู้มีความรู้ของบ้านเมือง
รัฐสรณ์ RADTHASON รัด-ถะ-สอน ผู้เป็นที่พึ่งของคนในแว่นแคว้น
รัตนกร RATTANAKORN รัด-ตะ-นะ-กอน ประกายแสงแห่งแก้ว
รัตนกาญจน์ RADTANAKARN รัด-ตะ-นะ-กาน ทองประเสริฐ
รัตนทัต RADTANATHAD รัด-ตะ-นะ-ทัด ผู้เรืองนาม
รัตนธร RATTANATHON รัด-ตะ-นะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งมีค่ายิ่ง
รัตนธรรม RATTANATHAM รัด-ตะ-นะ-ทำ ผู้มีธรรมดุจแก้วมณี
รัตนนิธิ์ RATTANANIT รัด-ตะ-นะ-นิด เหมืองเพชรพลอย
รัตนพงศ์ RATTANAPONG รัด-ตะ-นะ-พง ตระกูลแห่งรัตนะ
รัตนพัฒน์ RATTANAPHAT รัด-ตะ-นะ-พัด ผู้เจริญประเสริฐสุด
รัตนมณี RATTANAMANEE รัด-ตะ-นะ-มะ-นี ดุจแก้วมณีที่มีค่ายิ่ง
รัตนรัตน์ RATTANARAT รัด-ตะ-นะ-รัด อัญมณีที่มีค่า
รัตนวัชร์ RATTANAWAT รัด-ตะ-นะ-วัด เพชรน้ำงาม
รัตนสิทธิ์ RADTANASIT รัด-ตะ-นะ-สิด มีความสำเร็จอันประเสริฐ
รัตนากร RATTANAKON รัด-ตะ-นา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งที่วิเศษและมีค่ายิ่ง
รัตนาภรณ์ RATTANAPHORN รัด-ตะ-นา-พอน เครื่องประดับที่เป็นเพชรพลอย
รัตนาภา RATTANAPHA รัด-ตะ-นา-พา แสงแห่งแก้วอันมีค่ายิ่ง
รัตนาวลี RATTANAWALEE รัด-ตะ-นา-วะ-ลี สร้อยคอที่ทำด้วยเพชรพลอย
รัตน์ชนก RATCHANOK รัด-ชะ-นก ผู้มีค่ายิ่งของบิดา
รัตน์นรี RATNARI รัด-นะ-รี หญิงสาวผู้ประเสริฐสุด
รัตน์วรา RATWARA รัด-วะ-รา แก้วมณีอันดีงาม
รัตศุภา RATTASUPHA รัด-ตะ-สุ-พา บริสุทธิ์ดุจแก้วมณี
รัมภากร RAMPHAKON รัม-พา-กอน นางฟ้า
รัมภาทิพย์ RUMPHATHIP รัม-พา-ทิบ ผู้ดีเลิศดั่งนางฟ้า
รัมภาพรรณ RAMPHAPHAN รัม-พา-พัน มีผิวพรรณงามดั่งผิวนางฟ้า
รัมภาพัชร์ RUMPHAPHAT รัม-พา-พัด งามดั่งเพชรของนางฟ้า
รัมภาภฤศ RAMPHAPHRUET รัม-พา-พรึด ผู้กล้าหาญดั่งนางฟ้า
รัมภาภัค RUMPHAPHAK รัม-พา-พัก ผู้มีเกียรติดั่งนางฟ้า
รัมภาภัสร์ RUMPHAPHAT รัม-พา-พัด ผู้มีความดีงามดั่งนางฟ้า
รัมภารัตน์ RUMPHARAT รัม-พา-รัด ผู้ประเสริฐดั่งนางฟ้า
ราชย์ RAT ราด พระราชา
ราชวัติ RATCHAWAT ราด-ชะ-วัด รั้วแก้วที่มีฉัตรปักเป็นระยะ
ราชาวดี RACHAWADI รา-ชา-วะ-ดี ชื่อไม้พุ่มชนิดหนึ่งดอกสีขาวกลิ่นหอม
รำไพกานต์ RAMPHAIKAN รำ-ไพ-กาน ผู้เป็นที่รักที่งดงาม
รำไพพักตร์ RUMPAIPHAK รำ-ไพ-พัก ผู้มีใบหน้างามผุดผ่อง
รำไพภรณ์ RUMPAIPHORN รำ-ไพ-พอน อาภรณ์อันงดงาม
รำไพรัศมิ์ RUMPAIRAD รำ-ไพ-รัด รัศมีอันงดงาม
รำไพลักษณ์ RUMPAILAK รำ-ไพ-ลัก ผู้มีลักษณะอันงดงาม
รำไพวรรณ RAMPHAIWAN รำ-ไพ-วัน ผู้มีผิวพรรณงามผุดผ่อง
รินรดา RINRADA ริน-ระ-ดา ผู้รื่นเริงยินดีอยู่เสมอ
รินรดา RINRADA ริน-ระ-ดา ยินดีแล้ว
รุ่งกวิน RUNGKAWIN รุ่ง-กะ-วิน กวีผู้รุ่งเรือง
รุ่งนภา ROONGNAPHA รุ่ง-กะ-วิน รุ่งเรืองสูงส่งดั่งท้องฟ้า
รุ่งรัศมิ์ RUNGRAT รุ่ง-นะ-พา ผู้มีรัศมีสว่างไสว
รุ่งรุจน์ RUNGRUT รุ่ง-รุด สว่างไสว
รุ่งวิภา ROONGWIPHA รุ่ง-วิ-พา รุ่งเรืองด้วยความงดงาม
รุ่งศิลป์ RUNGSIN รุ่ง-สิน ผู้มีศิลปะอันรุ่งเรือง
รุ่งสิน ROONGSIN รุ่ง-สิน มีทรัพย์และรุ่งเรือง
รุ่งอรุณ RUNG-ARUN รุ่ง-อะ-รุน ยามเช้า
รุ่งโรจน์ RUNGROT รุ่ง-รัด โชติช่วง
รุ่งไพลิน RUNGPHAILIN รุ่ง-ไพ-ริน ไพลินที่งดงาม ประกายแวววาว
รุจธร RUTCHATHORN รุด-จะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง
รุจยา RUCHADA รุ-จะ-ยา ผู้มีความงดงาม
รุจยาภา RUTYAPHA รุด-ยา-พา มีแสงสว่างสดใส
รุจรดี RUTRADI รุด-ระ-ดี ผู้มีความรุ่งเรืองและยินดี
รุจรวิศร์ RUTRAWIT รุด-ระ-วิด ผู้รุ่งเรืองและยิ่งใหญ่
รุจรวีร์ RIDRAWEE รุด-ระ-วี รุ่งเรืองดั่งพระอาทิตย์
รุจาณัช RUJANAT รุ-จา-นัด ก่อเกิดความรู้และรุ่งเรือง
รุจานันท์ RUCHANAN รุ-จา-นัน ผู้มีความรุ่งเรืองและยินดี
รุจาภัส RUCHAPHAT รุ-จา-พัด ผู้รุ่งโรจน์ยิ่ง
รุจาภา RUJAPHAT รุ-จา-พา รุ่งโรจน์ยิ่ง
รุจิกร RUJIKORN รุ-จิ-กอน ผู้สร้างความรุ่งเรือง
รุจิกาญจน์ RUJIKARN รุ-จิ-กาน รุ่งเรืองดั่งแสงทอง
รุจิพรรณ RUCHIPHAN รุ-จิ-พัน ผู้มีผิวพรรณอันงดงาม
รุจิพักตร์ RUJIPHAK รุ-จิ-พัก ผู้มีใบหน้าอันงดงาม
รุจิภาส RUCHIPHAT รุ-จิ-พาด แสงงดงามของความรุ่งเรือง
รุจิรดา RUCHIRADA รุ-จิ-ระ-ดา ผู้ยินดีในความรุ่งเรือง
รุจิรวัทน์ RUCHIRAWAT รุ-จิ-ระ-วัด รุ่งเรืองด้วยคำพูด
รุจิรัตน์ RUCHIRAT รุ-จิ-รัด รัตนะอันงดงาม
รุจิรัตน์ RUCHIRAT รุ-จิ-รัด ผู้งดงามประเสริฐสุด
รุจิรา RUJIJA รุ-จิ-รา ผู้มีความรุ่งเรืองยาวนาน
รุจิราพร RUCHIRAPHON รุ-จิ-รา-พอน ผู้รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
รุจิลักษณ์ RUJILAK รุ-จิ-ลัก ผู้มีลักษณะอันงดงาม
รุจิวีร์ RUCHIWI รุ-จิ-วี ผู้กล้าหาญและรุ่งเรือง

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ