ฟรี ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ค้นหาชื่อมงคลอื่น ๆ พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง MONGKOLNAME.COM
ค้นพบ 63 ชื่อมหามงคล
ในหมวดหมู่อักษร 'ล'

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
ลฎาภา LADAPHA ละ-ดา-พา หญิงสาวผู้น่ารัก
ลดาวัลย์ LADAWAN ละ-ดา-วัน ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม
ลพดารา LAPADARA ละ-พะ-ดา-รา ประกายดาว
ลพทิพย์ LAPHATHIP ละ-พะ-ทิบ หยาดน้ำทิพย์
ลภณทิพย์ LAPHONTHIB ละ-พน-ทิบ มีทรัพย์ที่ดีเลิศ
ลภณธร LAPHONTHORN ละ-พน-ทอน ผู้มีทรัพย์
ลภณพัฒน์ LAPHONPHAT ละ-พน-พัด ผู้เจริญและมีทรัพย์
ลภณพัทธ์ LAPHONPHAN ละ-พน-พัด ผูกพันด้วยทรัพย์
ลภณรัศมิ์ LAPHONRAT ละ-พน-รัด ผู้เจริญด้วยทรัพย์
ลภณวิช LAPHONWIT ละ-พน-วิด ผู้มีความรู้มีทรัพย์
ลภัศรา LAPHATSARA ละ-พัด-สะ-รา เจ้าแห่งทรัพย์
ลภัสกร LAPHATSAKORN ละ-พัด-สะ-กอน เจริญด้วยทรัพย์
ลภัสชวัล LAPHATCHAWAN ละ-พัด-สะ-วัน รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
ลภัสดนย์ LAPHATSADON ละ-พัด-สะ-ดน ลูกชายผู้มีทรัพย์
ลภัสดา LAPHATSADA ละ-พัด-สะ-ดา ผู้มีทรัพย์
ลภัสธรณ์ LAPHATSATHON ละ-พัด-สะ-ทอน ผู้มีทรัพย์ในแผ่นดิน
ลภัสนันท์ LAPHATSANAN ละ-พัด-สะ-นัน ผู้ยินดีมีทรัพย์
ลภัสภาส์ LAPHATSAPHA ละ-พัด-สะ-พา ผู้รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
ลภัสรดา LAPHATRADA ละ-พัด-ระ-ดา ผู้ยินดีในทรัพย์
ลภัสรินทร์ LAPHATSARIN ละ-พัด-สะ-ริน ผู้มีทรัพย์และยิ่งใหญ่
ลภัสวัฒน์ LAPHATSAWAT ละ-พัด-สะ-วัด เจริญด้วยทรัพย์
ลลิตนารี LALITNARI ละ-ลิด-นา-รี หญิงผู้มีเสน่ห์น่ารัก
ลลิตพธู LALITPHATHOO ละ-ลิด-พะ-ทู หญิงสาวผู้สวยงามน่ารัก
ลลิตพรรณ LALITPHAN ละ-ลิด-พัน ผู้มีผิวพรรณงามน่ารัก
ลลิตพรรณ LALITPHAN ละ-ลิด-พัน ผู้มีผิวพรรณงาม
ลลิตรวี LALIDRAWEE ละ-ลิด-ระ-วี มีเสน่ห์ดั่งพระอาทิตย์
ลลิตสินี LALIDSINEE ละ-ลิด-สี-นี หญิงที่มีเสน่ห์น่ารัก
ลลิตา LALITA ละ-ลิ-ตา สวย , มีเสน่ห์ , น่ารัก
ลลินดา LALINDA ละ-ลิน-ดา ผู้ที่มีความบริสุทธิ์ดุจพระจันทร์
ล้วนธรรม LUANTHAM ล้วน-ทำ ธรรมที่แท้
ลวิตรา LAWITRA ละ-วิ-ตรา ผู้มีความงามเฉียบคมยิ่ง
ลวิตรา LAWITRA ละ-วิ-ตรา เฉียบคมยิ่ง
ล่องชาด LONGCHART ล่อง-ชาด ลงชาดสีแดง
ล้อมเดช LORMDET ล้อม-เดด ผู้พร้อมด้วยอำนาจ
ลอราช LORAT ลอ-ราด พระลอผู้เป็นราชา
ละไมมาด LAMAIMART ละ-ไม-มาด รูปทรงงามน่ารัก
ลักขณา LAKKHANA ลัก-ขะ-นา ผู้มีลักษณะดี
ลักขณา LAKKHANA ลัก-ขะ-นา ผู้มีลักษณะดี
ลักขิกา LAKKHIKA ลัก-ขิ-กา หญิงผู้มีบุญวาสนา
ลักษณพร LAKSANAPHON ลัก-สะ-หนะ-พอน ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
ลักษณ์ชญา LAKCHAYA ลัก-ชะ-ยา คุณลักษณะของผู้มีความรู้
ลักษณ์ชนน LAKCHANON ลัก-ชะ-นน ผู้มีลักษณะดี
ลักษณ์ธนัตถ์ LAKTHANAT ลัก-ทะ-นัด ลักษณะของผู้มั่งมี
ลักษณ์นรี LAKNAREE ลัก-นะ-รี หญิงผู้มีลักษณะดี
ลักษณ์นารา LAKSANARA ลัก-สะ-นา-รา ผู้มีรัศมีงดงาม
ลักษณ์บดินทร์ LAKBODIN ลัก-บอ-ดิน ลักษณะของผู้ยิ่งใหญ่
ลักษณ์บุรินทร์ LAKBURIN ลัก-บุ-ริน ลักษณะของผู้เป็นใหญ่
ลักษณ์ประภา LAKPRAPHA ลัก-ประ-พา ลักษณะของผู้เจริญ
ลักษณ์ปวร LAKPAWORN ลัก-ปะ-วอน ลักษณะที่ดีเลิศ
ลักษณ์พิรุฬห์ LAKPIRUN ลัก-พิ-รุน ผู้มีลักษณะของผู้เจริญ
ลักษณ์รดี LAKRADEE ลัก-ระ-ดี มีลักษณะที่น่ายินดี
ลักษณ์รวี LAKRAWEE ลัก-ระ-วี ลักษณะงามดั่งพระอาทิตย์
ลักษณ์รัมภา LAKRUMPHA ลัก-รำ-พา มีลักษณะงามดั่งนางฟ้า
ลักษณ์วรินทร์ LAKWARIN ลัก-วะ-ริน ลักษณะของผู้เป็นใหญ่
ลักษณ์วิภา LAKWIPHA ลัก-วิ-พา ผู้มีลักษณะที่งดงาม
ลักษยา LAKSAYA ลัก-สะ-ยา จำนวนแสนหนึ่ง , เครื่องหมาย
ลักษิกา LAKSIKA ลัก-สิ-กา หญิงผู้มีบุญวาสนา
ลัทธพรรณ LATTHAPHAN ลัด-ทะ-พัน ผู้มีผิวพรรณสวยงาม
ลัพธวิทย์ LAPTHAWIT ลับ-ทะ-วิด ได้ความรู้แล้ว
ลัพธ์ LAP ลับ ได้แล้ว
ลาภิศร์ LAPHIT ลา-พิด ยิ่งใหญ่ในเรื่องลาภ
ลาภิสรา LAPHISARA ลา-พิ-สะ-รา ผู้ยิ่งใหญ่ในเรื่องลาภ
ลินิน LININ ลิ-นิน ผ้าลินิน

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ